Strateginen vastuullisuus

Vastuullisuus organisaation strategian ytimessä

Odotukset organisaatioiden vastuullisuudelle sekä yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle kasvavat, minkä vuoksi strateginen vastuullisuus on tuotava toiminnan ytimeen. Yhä useammalle organisaatiolle vastuullisuus ei ole sääntelyn noudattamista ja raportointia vaan keskeinen arvonluontiin vaikuttava tekijä. Tähän vaikuttavat sekä vastuullisuuden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet, että ilmastonmuutoksen, resurssien rajallisuuden ja luontokadon aiheuttamat riskit.

Kartoitamme strategisen vastuullisuuden vaikutukset tulevaisuuden toimintaympäristössä ja vaatimukset liiketoiminnalle. Tulevaisuuslähtöisen olennaisanalyysin avulla autamme tunnistamaan sidosryhmille merkitykselliset vastuullisuusteemat ja ennakoimaan liiketoiminnalle tärkeitä piileviä mahdollisuuksia.

Määrittelemme yhdessä vastuullisuuden tavoitetilan ja konkreettiset tavoitteet sen saavuttamiseksi. Luomme yhdessä liiketoimintatavoitteisiin yhdistetyn vastuullisuusstrategian, joka vastaa sidosryhmien kasvaviin odotuksiin ja vaatimuksiin.

Esimerkit: Olennaisuusanalyysi, vastuullisuusstrategiat, vastuullisuustiekartat ja –ohjelmat, vastuullisuuden arvolupaukset


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

mirka.lummaa@gaia.fi
+358 50 4233824