Valtionhallinnon kestävyys

Vihreä siirtymä edellyttää julkisen sektorin aktiivista roolia

Valtionhallinnon kestävyys on ratkaisevassa roolissa kestävän liiketoiminnan kehityksen ohjauksessa ja puitteiden luomisessa vastuullisemmalle elämäntyylille. Vihreä siirtymä edellyttää julkisen sektorin aktiivista roolia kestävien investointien vauhdittajana esimerkiksi julkisten hankintojen avulla. Sääntelyllä luodaan vastuullisuutta edistäviä kannustimia sekä tuetaan kestävää kilpailukykyä ja kannattavuutta. Vihreä siirtymä peräänkuuluttaa myös kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä.

Toimimme yhteistyökumppanina useille ministeriöille, valtionyhtiöille, sekä kansainvälisille toimielimille. Autamme eri julkishallinnon toimijoita saavuttamaan YK:n Agenda 2030-toimenpideohjelman kestävän kehityksen tavoitteet. Teemme selvityksiä, arviointeja, kestävyys- ja vastuullisuusohjelmia, sekä tuemme tavoitteiden ja niiden saavuttamisen viestimisessä.


Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.