Susformaatio

Vastuullista kasvua ja uusia mahdollisuuksia

Vihreä siirtymä on aikakautemme merkittävin systeeminen muutos. Vauhdittaaksemme vihreää siirtymää, on jokaisen organisaation on läpikäytävä susformaatio. Susformaatio tarkoittaa muutosta, jossa vastuullisuutta siirrytään ajattelemaan keskeisenä osana organisaation strategiaa ja koko arvoketjun toimintaa.  

Susformaatiossa strateginen vastuullisuus korvaa pistemäiset vastuullisuustoimenpiteet. Sillä luodaan lisäarvoa niin organisaation toiminnalle, sidosryhmille, kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin. Susformaation avulla asiakkaamme tekevät vihreästä siirtymästä todellisuutta luomalla rakenteita, palveluita ja tuotteita, jotka mahdollistavat kestävän kasvun edellytykset.  

01

Hyödyt

Vastuullisuus vahvistaa kilpailukykyä ja tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Kestävä kasvu luo vähemmästä enemmän.

Vastuullisuusvaatimuksien ennakointi on taloudellisesti kannattavampaa kuin sopeutuminen. Lisäksi vihreillä investoinneilla on merkittävä rooli yritysten kasvussa ja yhteiskuntien hyvinvoinnissa.

02

Luotettavuus

Yksikään organisaatio ei selviä muutoksesta yksin. Poikkitieteellisyys ja yhteistyö ovat avainasemassa kaikille.

Tunnistamme riskit, ennakoimme uudet mahdollisuudet. Tunnemme lainsäädännön. Autamme arvioimaan, millaisia tekoja tarvitaan. Tiede ja tutkimus ovat 360° näkökulmamme kivijalka.

03

Vaikuttavuus

Mitkä ovat hyödyt ympäristölle, yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle? Tavoitteena ovat pysyvät vaikutukset.

Gaia on toiminut jo 30 vuotta kestävän arvonluonnin etulinjassa yhdistäen syvän vastuullisuusasiantuntemuksen liiketoimintaymmärrykseen. Ammattitaidolla saavutetaan mitattavia tuloksia asiakkaan liiketoimintaan.

Susformaatioteemat

Irrallisten vastuullisuustekojen aika on ohi

Muutoksen ajurit, kuten energiamurros ja kiertotalous, luovat yrityksille kasvun aihioita, jotka muokkaavat perinteisiä markkinoita. Kestävä rahoitus, kuluttajakäyttäytymisen muutos ja lainsäädäntö tukevat vastuullisia yrityksiä tulevaisuudessa yhä vahvemmin.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on suuri uhka,  mutta myös uudenlainen  mahdollisuus

Ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen edellyttää tehokkaita päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Ilmastokriisi uhkaa liiketoimintaa, mutta vihreä siirtymä on myös mahdollisuus luoda kilpailuetua tarjoamalla hiilineutraaleja ratkaisuja.

Biodiversiteetti

Luontokadon pysäyttäminen on yksi aikamme suurimmista ympäristöhaasteista

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on sekä maapallolla elävien lajien että elinympäristöjen rikkautta ja ihmisen olemassaolon edellytys. Kaikki yritykset ja yhteiskunnat ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuuden tuottamista biologisista sääntely- ja tuotantopalveluista.

red apple beside gold pillar candles

Kiertotalous ja resurssiniukkuus

Kiertotalous ratkaisuna ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin

Kulutamme tällä hetkellä luonnonvaroja yli maapallon kantokyvyn. Resurssiniukkuus näkyy jo nyt korkeampina liiketoiminnan kustannuksina ja uhkaa raaka-aineiden saatavuutta tulevaisuudessa. Kiertotalous, jossa raaka-aineet ja resurssit pysyvät arvoketjuissa mahdollisimman pitkään, on keskeinen avain vihreään siirtymään ja ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin.

Energiamurros

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa energiamurrosta

Fossiilisista polttoaineista luopuminen sekä siirtyminen kohti uusiutuvia ja päästöttömiä energiamuotoja on keskeistä vihreän siirtymän kannalta. Ilmastotavoitteet edellyttävät entistä kestävämpiä energiajärjestelmiä. Uudet, vahvat ja joustavat energiaverkot mahdollistavat sektorikytkennän, eli eri energiamuotojen kytkemisen toisiinsa ja yhteiskunnan rakenteisiin. 

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.