SUSFORMAATIO

Ratkaisu
vastuullisempiin
organisaatioihin toimintamalleihin yrityksiin

Susformaatio on tämän vuosikymmenen suurin mahdollisuus yrityksille – Suomessa yli 14 miljardin euron arvoinen sellainen. Susformaatio on aktiivista, yrityksen ytimeen kohdistuvaa muutostyötä, joka kääntää liiketoiminnan kestävämmäksi ja ratkaisee yhteiskuntamme suurimpia haasteita. Sen avulla edelläkävijäyritykset luovat tuotteita, palveluita ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat kestävän kasvun.

WEBINAARI

Susformaatio – Kestävä liiketoiminta menestyksekkäästi

Katso webinaaritallenteemme ja  kuule lisää susformaatiosta ja siitä, kuinka vastuullisuuden voi muuttaa kilpailueduksi ja liiketoiminnan vahvuudeksi. Tilaisuus on englanniksi.

Sen lisäksi, että sukellamme syvällisesti susformaatioon, meillä on kunnia saada mukaan kaksi inspiroivaa johtajaa organisaatioista, jotka eivät vain pidä vastuullisuutta strategisena kysymyksenä, vaan ovat tuoneet sen liiketoimintamallinsa ytimeen.

PUHUJAT

Maria Sangder
Toimitusjohtaja,
Gaia consulting

Timo Huhtamäki
Toimitusjohtaja,
Emmy Clothing Company

Kati Pallasaho
SVP of Strategy &
Sustainability, Lindström

SusTainability + Transformation

01

KESTÄVÄ KASVU

Kestävä kasvu vahvistaa kilpailukykyä luoden vähemmästä enemmän. Vastuullisuus tuottaa hyötyjä sekä lisäarvoa organisaatiolle, sidosryhmille ja laajemmin koko yhteiskunnalle.

02

LUOTETTAVUUS

Tiede ja tutkimus ovat 360° näkökulmamme kivijalka. Mittaamme vaikuttavuuttasi ja tunnistamme riskit sekä mahdollisuudet. Autamme arvioimaan, millaisia tekoja tarvitaan.

03

MITATTU VAIKUTTAVUUS

Työmme tavoitteena on mitattavat kestävyysvaikutukset. Ammattitaitomme yhdistää syvän vastuullisuusasiantuntemuksen liiketoimintaymmärrykseen.

Voidakseen navigoida menestyksekkäästi vihreän siirtymän läpi, organisaatioiden on käytävä läpi muutos kohti kestävämpää strategiaa – me kutsumme sitä susformaatioksi.

MIKSI SUSFORMAATIO?

Susformaatio on aikamme suurin liiketoiminnan mahdollisuus

Luonnonvoimat ovat tämän vuosisadan suurimmat muutoksen ajurit. Ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja resurssien niukkuuden vaikutukset liiketoimintaympäristöömme ovat monimutkaisia sekä toisiinsa linkittyviä.

Organisaatioiden on päätettävä taktiikkansa. Kannattaako aikaa ja vaivaa käyttää pääasiassa sen varmistamiseen, että yrityksesi täyttää vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset, vai pyrkiä hyödyntämään vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia paremman liiketoiminnan rakentamiseksi?

Susformaation ensimmäinen askel on päätös aloittaa. Joillekin susformaatio tarkoittaa selviytymistä. Suurimmalle osalle susformaatio merkitsee uusia mahdollisuuksia ja kasvua.

Susformaatio on aktiivista muutoksen luomista

Todellisen muutoksen luominen toimintamalleissa ja strategiassa on haastavaa, eikä se tapahdu sormia napsauttamalla – meillä on kuitenkin selkeä malli miten päästä alkuun.

SISÄINEN SYÖTE

KUVITTELE TULEVAISUUDEN VAIKUTUKSESI

Tutki vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja luo haluttu näkemys tulevaisuudesta. Kuvittele organisaatiosi arvonluontimalli uudelleen halutun tulevaisuuden perusteella ja hahmota vaikutus, jonka haluat tuottaa.

SUSFORMOI TARJOOMASI

Suunnittele tarjonta, joka auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä haasteita ja edistää kestävää kasvua. Kehitä samalla nykyistä tarjontaasi varmistaaksesi, että koko portfoliosi on kestävällä pohjalla.

MIETI ARVOKETJUSI UUDELLEEN

Määritä tulevaisuuden arvoketju, joka on aidosti vastuullinen. Tarkastele nykyistä arvoketjuasi ja tunnista suurimmat muutoksen tekijät. Ryhdy toimenpiteisiin, jotta toimialasi koko arvoketju muuttuu.

ASEMOI ORGANISAATIOSI

Varmista, että vastuullisuus on sisällytetty kaikkiin prosesseihin. Tunnista työtavat, joita on tarkasteltava uudelleen susformaation tukemiseksi. Muuta tarkoituksellisesti niitä, joista voi tulla esteitä.

EDISTÄ KESTÄVÄÄ KASVUA

Edistä kasvua, joka on parema yrityksille, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Vastuullisuus tarjoaa mahdollisuuden rakentaa kilpailuetua – hyödynnä tämä mahdollisuus ja luo arvoa, joka ulottuu organisaatiosi rajojen ulkopuolelle.

MITTAA VAIKUTTAVUUTTA

Mittaa jatkuvasti organisaatiosi kehitystä suhteessa toivomaasi tulevaan vaikutukseen ja seuraa edistymistäsi johto- ja hallitustasoilla. Ota vastuullisuuden vaikutus osaksi tuloskorttiasi ja palkkapolitiikkaasi.

Johda esimerkillä

Ole läpinäkyvä, ei vain tosiasioiden ja lukujen, vaan myös prosessien suhteen. Viesti ylpeästi maailmalle todennettu vaikutus, jonka saat aikaan. Ota kunnia tekemistäsi positiivisista teoista ja toimi vertailukohtana muille.

OLE OSA RATKAISUA

Muuta liiketoimintasi ydintä hyödyntääksesi vastuullisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Luo ratkaisuja planeettamme ja yhteiskuntamme kohtaamiin haasteisiin tänään ja huomenna.
SUSFORMOI JA MÄÄRITTELE UUDELLEEN ORGANISAATION ARVONLUONNIN YDIN

ULKOINEN VAIKUTUS

Susformaatioteemat

Yksittäisten vastuullisuustekojen aika on ohi

Muutoksen ajurit, kuten energiamurros ja kiertotalous, luovat yrityksille kasvun aihioita, jotka muokkaavat perinteisiä markkinoita. Kestävä rahoitus, kuluttajakäyttäytymisen muutos ja lainsäädäntö tukevat vastuullisia yrityksiä tulevaisuudessa yhä vahvemmin.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on suuri uhka,  mutta myös uudenlainen  mahdollisuus

Ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen edellyttää tehokkaita päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Ilmastokriisi uhkaa liiketoimintaa, mutta vihreä siirtymä on myös mahdollisuus luoda kilpailuetua tarjoamalla hiilineutraaleja ratkaisuja.

Biodiversiteetti

Luontokadon pysäyttäminen on yksi aikamme suurimmista ympäristöhaasteista

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on sekä maapallolla elävien lajien että elinympäristöjen rikkautta ja ihmisen olemassaolon edellytys. Kaikki yritykset ja yhteiskunnat ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuuden tuottamista biologisista sääntely- ja tuotantopalveluista.

red apple beside gold pillar candles

Kiertotalous ja resurssiniukkuus

Kiertotalous ratkaisuna ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin

Kulutamme tällä hetkellä luonnonvaroja yli maapallon kantokyvyn. Resurssiniukkuus näkyy jo nyt korkeampina liiketoiminnan kustannuksina ja uhkaa raaka-aineiden saatavuutta tulevaisuudessa. Kiertotalous, jossa raaka-aineet ja resurssit pysyvät arvoketjuissa mahdollisimman pitkään, on keskeinen avain vihreään siirtymään ja ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin.

Energiamurros

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa energiamurrosta

Fossiilisista polttoaineista luopuminen sekä siirtyminen kohti uusiutuvia ja päästöttömiä energiamuotoja on keskeistä vihreän siirtymän kannalta. Ilmastotavoitteet edellyttävät entistä kestävämpiä energiajärjestelmiä. Uudet, vahvat ja joustavat energiaverkot mahdollistavat sektorikytkennän, eli eri energiamuotojen kytkemisen toisiinsa ja yhteiskunnan rakenteisiin.

Susformaatio

Kestävä liiketoiminta menestyksekkäästi

Korvaa yrityksesi irralliset vastuullisuusteot ja luo kestävämpi strategia, joka tukee vihreää siirtymää. Ota ensimmäinen askel kohti susformaatiota ja lataa julkaisumme (englanniksi) alta.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.