Kiertotalous

Kiertotalous ratkaisuna ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin​

Kulutamme tällä hetkellä luonnonvaroja yli maapallon kantokyvyn. Resurssiniukkuus näkyy jo nyt korkeampina liiketoiminnan kustannuksina ja uhkaa raaka-aineiden saatavuutta tulevaisuudessa. Kiertotalous, jossa raaka-aineet ja resurssit pysyvät arvoketjuissa mahdollisimman pitkään, on keskeinen avain vihreään siirtymään ja ilmasto- ja biodiversiteettikriisiin. Kiertotalous tarjoaa yrityksille, kunnille ja valtioille mahdollisuuksia resurssitehokkuuteen sekä uudenlaiseen arvonluontiin  – sosiaalisten ja ekologisten hyötyjen lisäksi.

red apple beside gold pillar candles

Muutos lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen edellyttää liiketoimintamallien uudelleenajattelua. Autamme tunnistamaan kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuudet sekä kehittämään siihen perustuvaa uutta liiketoimintaa. Tuemme kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien konseptikehityksessä sekä niitä edistävien innovaatioiden kaupallistamisessa. Autamme kehittämään kiertotaloutta tukevia prosesseja, minimoimaan toiminnasta syntyvää jätteen määrää sekä kasvattamaan resurssitehokkuutta. 

Esimerkkejä palveluistamme: kiertotalousstrategiat ja -liiketoimintamallit, kiertotalousohjeistukset, kiertotalousinnovaatioiden kaupallistaminen, materiaalivirta-analyysit, kiertotalouspotentiaali ja markkina-analyysit, huolto-, korjaus- ja kierrätyspalvelukonseptien kehitys.Muut Susformaation teemat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

piia.pessala@gaia.fi
+358 400 982 042

referenssit

vastuullisuusohjelma

Vantaan Valo Ky

Uusi vastuullisuusohjelma summaa Jumbo-Flamingossa jo tehtyä työtä ja ohjaa kohti uusia tavoitteita.

Mirka Oy

Mirka vaikuttaa vastuullisella tuotannollaan ja innovatiivisilla teknologioilla koko hiomateollisuuden turvallisuuteen, hiilipäästöihin ja energiankulutukseen.
Energiatehokkuus

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy kehittää energiatehokkuuttaan systemaattisesti. Uudet ratkaisut ja teknologiat ohjaavat kohti vähähiilistä asumista, asumismukavuutta unohtamatta.
Hiilineutraali energia lämmittää tulevaisuudessa

Helen Oy

Yli 100 vuoden ajan Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on huolehtinut sähkön ja lämmön varmasta saatavuudesta, ja myös yhtiön hiilineutraaliustavoite on sidottu vuoteen 2030 yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Toimialueen energiantarpeen suuruus on kansallisesti poikkeuksellinen.