Biodiversiteetti

Biodiversiteetti on ihmiselon edellytys.

Biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus, tarkoittaa sekä maapallolla elävien lajien että elinympäristöjen rikkautta. Se on myös ihmisen olemassaolon edellytys. Kaikki yritykset ja yhteiskunnat ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuuden tuottamista biologisista sääntely- ja tuotantopalveluista. Luontokato vaarantaa näiden ekosysteemipalveluiden jatkuvuuden ja siten esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksien jatkuvuuden. Luontokadon pysäyttäminen on yksi aikamme suurimmista ympäristöhaasteista.

Biodiversiteetti on talousjärjestelmälle uudehko, nouseva teema, ja sen merkitys kriittisenä, varjeltavana pääomana on vasta hiljattain tunnistettu. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ei ole yrityksille pelkästään riskienhallintakysymys, vaan se tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Yritysten lähtiessä luontopääoman kestävään hallintaan ennustetaan, että markkinoille tulee merkittävä luontopositiivinen siirtymä, joka haastaa kaikkien yritysten liiketoimintamallit. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tunnistamme riskit ja mahdollisuudet sekä autamme luomaan arvoa luontopositiivisella liiketoiminnalla. 

Esimerkki palveluistamme tällä alueella: luontopositiivisen siirtymän huomioivat liiketoimintastrategiat, tiekartat ja liiketoimintamallit, luontovaikutusten, -riippuvuuksien ja -riskien analyysit ja laskelmat sekä ekologisen kompensaation selvitykset. Lisäksi tarjoamme kohdetarkasteluja ja -suunnitelmia biodiversiteetin edistämiseksi. 


Muut Susformaation teemat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

piia.pessala@gaia.fi
+358 400 982 042

referenssit

vastuullisuusohjelma

Vantaan Valo Ky

Uusi vastuullisuusohjelma summaa Jumbo-Flamingossa jo tehtyä työtä ja ohjaa kohti uusia tavoitteita.

Mirka Oy

Mirka vaikuttaa vastuullisella tuotannollaan ja innovatiivisilla teknologioilla koko hiomateollisuuden turvallisuuteen, hiilipäästöihin ja energiankulutukseen.
Energiatehokkuus

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy kehittää energiatehokkuuttaan systemaattisesti. Uudet ratkaisut ja teknologiat ohjaavat kohti vähähiilistä asumista, asumismukavuutta unohtamatta.
Hiilineutraali energia lämmittää tulevaisuudessa

Helen Oy

Yli 100 vuoden ajan Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on huolehtinut sähkön ja lämmön varmasta saatavuudesta, ja myös yhtiön hiilineutraaliustavoite on sidottu vuoteen 2030 yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Toimialueen energiantarpeen suuruus on kansallisesti poikkeuksellinen.