Biodiversiteetti

Biodiversiteetti on ihmiselon edellytys.

Biodiversiteetti, eli luonnon monimuotoisuus, tarkoittaa sekä maapallolla elävien lajien että elinympäristöjen rikkautta. Se on myös ihmisen olemassaolon edellytys. Kaikki yritykset ja yhteiskunnat ovat riippuvaisia luonnon monimuotoisuuden tuottamista biologisista sääntely- ja tuotantopalveluista. Luontokato vaarantaa näiden ekosysteemipalveluiden jatkuvuuden ja siten esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksien jatkuvuuden. Luontokadon pysäyttäminen on yksi aikamme suurimmista ympäristöhaasteista.

Biodiversiteetti on talousjärjestelmälle uudehko, nouseva teema, ja sen merkitys kriittisenä, varjeltavana pääomana on vasta hiljattain tunnistettu. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ei ole yrityksille pelkästään riskienhallintakysymys, vaan se tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Yritysten lähtiessä luontopääoman kestävään hallintaan ennustetaan, että markkinoille tulee merkittävä luontopositiivinen siirtymä, joka haastaa kaikkien yritysten liiketoimintamallit. Yhdessä asiakkaidemme kanssa tunnistamme riskit ja mahdollisuudet sekä autamme luomaan arvoa luontopositiivisella liiketoiminnalla. 

Esimerkki palveluistamme tällä alueella: luontopositiivisen siirtymän huomioivat liiketoimintastrategiat, tiekartat ja liiketoimintamallit, luontovaikutusten, -riippuvuuksien ja -riskien analyysit ja laskelmat sekä ekologisen kompensaation selvitykset. Lisäksi tarjoamme kohdetarkasteluja ja -suunnitelmia biodiversiteetin edistämiseksi. 


Muut Susformaation teemat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

piia.pessala@gaia.fi
+358 400 982 042

referenssit

person in brown coat and black pants standing on gray concrete road during daytime

Salon kaupunki

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmalla (2021–2025) edistetään vastuullisuutta kaikessa kaupungin tekemisessä sekä johtamisessa. Gaian asiantuntijat räätälöivät kaupungin keskeisten palvelujen ja konserniyhtiöiden johdolle koulutussarjan, jossa ilmasto- ja ympäristöohjelma nivottiin arjen johtamistyöhön. Puoli vuotta kestänyt koulutusjakso toteutettiin vuoden 2023 aikana.
turku science park

Turun tiedepuisto

Turun Tiedepuistolle luotiin yhteiskehittämisen keinoin kiertotalouden tiekartta ja yhteistyöfoorumin toimintaperiaatteet. Nopeasti kehittyvällä Kupittaan alueella sijaitseva Turun Tiedepuisto on kansainvälinen osaamiskeskittymä, joka luo ainutlaatuiset puitteet ja mahdollisuudet kiertotalousosaamisen kasvattamiselle.
hkl

Kaupunkiliikenne Oy

Kaupunkiliikenteen strateginen tavoite on olla suunnannäyttäjä infra- ja liikennepalvelualan hiilineutraalisuuden kehittämisessä. Kunnianhimoinen visio näkyy jo konkreettisesti hankinnoissa ja rakentamishankkeissa.
Framery

Framery Oy

Framery on edelläkävijä äänieristettyjen työtilojen suunnittelussa ja valmistuksessa. Yhtiö toimii myös suunnannäyttäjänä toimialallaan ja viestii avoimesti tuotteidensa ympäristövaikutuksista.