Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on suuri uhka, mutta myös uudenlainen mahdollisuus.

Ilmastokriisin torjunta ja lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen edellyttää tehokkaita ja vaikuttavia päästövähennystoimia kaikilla toimialoilla. Ilmastonmuutos on merkittävä uhka liiketoiminnalle, mutta ilmastotavoitteiden saavuttaminen on vihreässä siirtymässä kilpailuvaltti.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa käännämme ilmastokriisin mahdollisuudeksi tuomalla ilmastotyön osaksi organisaation strategiaa ja uudistamalla liiketoimintamalleja. Autamme organisaatioita kartoittamaan ja vähentämään toimintansa ilmastovaikutuksia sekä kasvattamaan hiilikädenjälkeään.

Tuemme ilmastomuutoksen riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa, päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä. Ensisijaisten päästövähennystoimenpiteiden ohella tuemme kompensaatiosuunnitelman tekemisessä ja luotettavien ja korkealaatuisten kompensaatiohankkeiden valinnassa. Kartoitamme myös mahdollisuuksia hiilen poistoon (removals) Net Zero – tavoitteisiin pääsemiseksi.

Esimerkkejä palveluistamme tällä alueella: organisaation hiilijalanjälkilaskenta GHG-protokollan mukaisesti, tuotteiden päästölaskenta, organisaation ilmastotavoitteiden asettaminen (mm. SBT ja Net Zero –tavoitteet), ilmastotiekartat & toimenpidesuunnitelmat, liiketoiminnan ja päästöjen kasvun irtikytkentä (decoupling), kustannus-hyötyanalyysit ja skenaariotarkastelut, kompensaatiosuunnitelmat, ilmastoriskianalyysit, ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmat ja liiketoimintamallien uudistaminen.


Muut Susformaation teemat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

julia.illman@gaia.fi
+358 44 533 5723

referenssit

vastuullisuusohjelma

Vantaan Valo Ky

Uusi vastuullisuusohjelma summaa Jumbo-Flamingossa jo tehtyä työtä ja ohjaa kohti uusia tavoitteita.

Mirka Oy

Mirka vaikuttaa vastuullisella tuotannollaan ja innovatiivisilla teknologioilla koko hiomateollisuuden turvallisuuteen, hiilipäästöihin ja energiankulutukseen.
Energiatehokkuus

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy kehittää energiatehokkuuttaan systemaattisesti. Uudet ratkaisut ja teknologiat ohjaavat kohti vähähiilistä asumista, asumismukavuutta unohtamatta.
Hiilineutraali energia lämmittää tulevaisuudessa

Helen Oy

Yli 100 vuoden ajan Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on huolehtinut sähkön ja lämmön varmasta saatavuudesta, ja myös yhtiön hiilineutraaliustavoite on sidottu vuoteen 2030 yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Toimialueen energiantarpeen suuruus on kansallisesti poikkeuksellinen.