Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on suuri uhka, mutta myös uudenlainen mahdollisuus.

Ilmastokriisin torjunta ja lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen edellyttää tehokkaita ja vaikuttavia päästövähennystoimia kaikilla toimialoilla. Ilmastonmuutos on merkittävä uhka liiketoiminnalle, mutta ilmastotavoitteiden saavuttaminen on vihreässä siirtymässä kilpailuvaltti.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa käännämme ilmastokriisin mahdollisuudeksi tuomalla ilmastotyön osaksi organisaation strategiaa ja uudistamalla liiketoimintamalleja. Autamme organisaatioita kartoittamaan ja vähentämään toimintansa ilmastovaikutuksia sekä kasvattamaan hiilikädenjälkeään.

Tuemme ilmastomuutoksen riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa, päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä. Ensisijaisten päästövähennystoimenpiteiden ohella tuemme kompensaatiosuunnitelman tekemisessä ja luotettavien ja korkealaatuisten kompensaatiohankkeiden valinnassa. Kartoitamme myös mahdollisuuksia hiilen poistoon (removals) Net Zero – tavoitteisiin pääsemiseksi.

Esimerkkejä palveluistamme tällä alueella: organisaation hiilijalanjälkilaskenta GHG-protokollan mukaisesti, tuotteiden päästölaskenta, organisaation ilmastotavoitteiden asettaminen (mm. SBT ja Net Zero –tavoitteet), ilmastotiekartat & toimenpidesuunnitelmat, liiketoiminnan ja päästöjen kasvun irtikytkentä (decoupling), kustannus-hyötyanalyysit ja skenaariotarkastelut, kompensaatiosuunnitelmat, ilmastoriskianalyysit, ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmat ja liiketoimintamallien uudistaminen.


Muut Susformaation teemat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

julia.illman@gaia.fi
+358 44 533 5723

referenssit

person in brown coat and black pants standing on gray concrete road during daytime

Salon kaupunki

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmalla (2021–2025) edistetään vastuullisuutta kaikessa kaupungin tekemisessä sekä johtamisessa. Gaian asiantuntijat räätälöivät kaupungin keskeisten palvelujen ja konserniyhtiöiden johdolle koulutussarjan, jossa ilmasto- ja ympäristöohjelma nivottiin arjen johtamistyöhön. Puoli vuotta kestänyt koulutusjakso toteutettiin vuoden 2023 aikana.
turku science park

Turun tiedepuisto

Turun Tiedepuistolle luotiin yhteiskehittämisen keinoin kiertotalouden tiekartta ja yhteistyöfoorumin toimintaperiaatteet. Nopeasti kehittyvällä Kupittaan alueella sijaitseva Turun Tiedepuisto on kansainvälinen osaamiskeskittymä, joka luo ainutlaatuiset puitteet ja mahdollisuudet kiertotalousosaamisen kasvattamiselle.
hkl

Kaupunkiliikenne Oy

Kaupunkiliikenteen strateginen tavoite on olla suunnannäyttäjä infra- ja liikennepalvelualan hiilineutraalisuuden kehittämisessä. Kunnianhimoinen visio näkyy jo konkreettisesti hankinnoissa ja rakentamishankkeissa.
Framery

Framery Oy

Framery on edelläkävijä äänieristettyjen työtilojen suunnittelussa ja valmistuksessa. Yhtiö toimii myös suunnannäyttäjänä toimialallaan ja viestii avoimesti tuotteidensa ympäristövaikutuksista.