Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on suuri uhka, mutta myös uudenlainen mahdollisuus.

Ilmastokriisin torjunta ja lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen edellyttää tehokkaita ja vaikuttavia päästövähennystoimia kaikilla toimialoilla. Ilmastonmuutos on merkittävä uhka liiketoiminnalle, mutta ilmastotavoitteiden saavuttaminen on vihreässä siirtymässä kilpailuvaltti.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa käännämme ilmastokriisin mahdollisuudeksi tuomalla ilmastotyön osaksi organisaation strategiaa ja uudistamalla liiketoimintamalleja. Autamme organisaatioita kartoittamaan ja vähentämään toimintansa ilmastovaikutuksia sekä kasvattamaan hiilikädenjälkeään.

Tuemme ilmastomuutoksen riskien arvioinnissa, päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisessä. Ensisijaisten päästövähennystoimenpiteiden ohella tuemme myös päästökompensoinnissa, eli kompensaatiosuunnitelman tekemisessä ja luotettavien ja korkealaatuisten kompensaatiohankkeiden valinnassa.​

Esimerkkejä palveluistamme tällä alueella: organisaatiotason hiilijalanjälkilaskenta GHG-protokollan mukaisesti, tuotteiden päästölaskenta, organisaation ilmastotavoitteiden asettaminen (mm. SBT ja Net Zero –tavoitteet), hiilitiekartat & toimenpidesuunnitelmat, liiketoiminnan ja päästöjen kasvun irtikytkentä (decoupling), kustannus-hyötyanalyysit ja skenaariotarkastelut, kompensaatiosuunnitelmat, ilmastoriskianalyysit, ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmat ja liiketoimintamallit​.


Muut Susformaation teemat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

julia.illman@gaia.fi
+358 44 533 5723

referenssit

Helsingin kaupunki kehittää energiatehokkuttaan.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy kehittää energiatehokkuuttaan systemaattisesti. Uudet ratkaisut ja teknologiat ohjaavat kohti vähähiilistä asumista, asumismukavuutta unohtamatta.
Hiilineutraali energia lämmittää tulevaisuudessa

Helen Oy

Yli 100 vuoden ajan Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on huolehtinut sähkön ja lämmön varmasta saatavuudesta, ja myös yhtiön hiilineutraaliustavoite on sidottu vuoteen 2030 yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Toimialueen energiantarpeen suuruus on kansallisesti poikkeuksellinen.

DNA Oyj

Tietoliikennekonserni DNA pyrkii aktiivisesti vähentämään liiketoimintansa ilmastovaikutuksia. Gaian asiantuntijat ovat kulkeneet rinnalla jo yli 10 vuoden ajan, ja yhteinen taival jatkuu edelleen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Nefco

Vihreään rahoitukseen erikoistunut pohjoismainen rahoituslaitos Nefco on laajentanut toimintaansa globaaleihin ympäristö- ja ilmastohankkeisiin. Maailmalla erottuminen on haastavaa, ja siksi Nefcon 30-vuotiasta brändiä uudistettiin rohkeasti.