Energiamurros

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa energiamurrosta.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen sekä siirtyminen kohti uusiutuvia ja päästöttömiä energiamuotoja on vihreän siirtymän kannalta keskeistä. Energiamurros tarkoittaa kestävän energiajärjestelmän rakentamista. Tämä edellyttää vahvoja ja joustavia energiaverkkoja, jotka mahdollistavat sektorikytkennän, eli eri energiamuotojen kytkemisen toisiinsa ja yhteiskunnan rakenteisiin.

Tuemme energiasektoria sekä eri toimialoja hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Autamme asiakkaitamme kehittämään kestäviä polttoaineita sekä päästöttömiä sähkön- ja lämmöntuotantoratkaisuja. Vauhditamme energiamurrosta tukemalla liikenteen sähköistymistä, uusiutuvan energian tuotantoa ja varastointia sekä niitä edistäviä yritysekosysteemejä. Olemme alan edelläkävijä merituulivoima- ja vetytalousasioissa. 

Energia-alan asiantuntijana autamme asiakkaitamme tekemään tulevaisuudenkestävää energiamurrosta ja puhtaaseen energiaan perustuvaa liiketoimintaa.
Muut Susformaation teemat

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

juha.vanhanen@gaia.fi
+358 50 5641889

tuukka.rautiainen@gaia.fi
+358 50 529 4184

referenssit

person in brown coat and black pants standing on gray concrete road during daytime

Salon kaupunki

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmalla (2021–2025) edistetään vastuullisuutta kaikessa kaupungin tekemisessä sekä johtamisessa. Gaian asiantuntijat räätälöivät kaupungin keskeisten palvelujen ja konserniyhtiöiden johdolle koulutussarjan, jossa ilmasto- ja ympäristöohjelma nivottiin arjen johtamistyöhön. Puoli vuotta kestänyt koulutusjakso toteutettiin vuoden 2023 aikana.
hkl

Kaupunkiliikenne Oy

Kaupunkiliikenteen strateginen tavoite on olla suunnannäyttäjä infra- ja liikennepalvelualan hiilineutraalisuuden kehittämisessä. Kunnianhimoinen visio näkyy jo konkreettisesti hankinnoissa ja rakentamishankkeissa.

Mirka Oy

Mirka vaikuttaa vastuullisella tuotannollaan ja innovatiivisilla teknologioilla koko hiomateollisuuden turvallisuuteen, hiilipäästöihin ja energiankulutukseen.
Hiilineutraali energia lämmittää tulevaisuudessa

Helen Oy

Yli 100 vuoden ajan Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on huolehtinut sähkön ja lämmön varmasta saatavuudesta, ja myös yhtiön hiilineutraaliustavoite on sidottu vuoteen 2030 yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Toimialueen energiantarpeen suuruus on kansallisesti poikkeuksellinen.