Takaisin Helen Oy 7.12.2022

Helen siirtyy hiilineutraalin energiaan eri teknologioiden avulla

Hiilineutraali energia lämmittää tulevaisuudessa

Energiayhtiö Helen on valtakunnallinen sähkön myyjä ja vastuussa Helsingin kaupungin tarvitsemasta kaukolämmöstä. Hiilineutraaliustavoite on kaupungin kanssa yhteinen, ja kohti energiamurrosta kuljetaan hyödyntämällä muun muassa hukka- ja ympäristölämpöjä, bioenergiaa, älykästä kaukolämpöjärjestelmää ja vetyteknologiaa.

Yli 100 vuoden ajan Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen on huolehtinut sähkön ja lämmön varmasta saatavuudesta, ja myös yhtiön hiilineutraaliustavoite on sidottu vuoteen 2030 yhdessä kaupungin kanssa. Toimialueen energiantarpeen suuruus on kansallisesti poikkeuksellinen.

”Maantieteellisistä syistä kaukolämmön tuotantomme on perustunut pitkään fossiilisiin polttoaineisiin, vaikka aloitimme hiilineutraaliushankkeet jo kauan sitten”, kertoo Helenin kehitysjohtaja Janne Rauhamäki. Siirtymä hiilineutraaliin energiaan tulee lopulta olemaan nopea, ja käynnissä on tälläkin hetkellä parikymmentä sitä edistävää hanketta. Helen on sitoutunut myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä.

Teknologiaseuranta tukee viisasta päätöksentekoa

Helen käyttää vastuullisuusmatkallaan apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, joilta saadaan uusia näkemyksiä. Kaikkea ei tarvitse selvittää itse. ”Noin kymmenen vuotta sitten aloitimme esimerkiksi Gaian kanssa uusiutuvaan energiaan perustuvien teknologioiden laajan ja systemaattisen tarkastelun”, Rauhamäki sanoo.

Seuranta on tuottanut tietoa lupaavimmista teknologioista, joilla voidaan laskea Helenin kaukolämmön tuotannon hiilipäästöjä. ”Vuosien mittaan olemme tutkineet esimerkiksi aurinko-, tuuli- ja geotermistä energiaa, erilaisia lämpöpumppuratkaisuja ja hukkalämpöjen hyödyntämistä sekä niiden soveltuvuutta Helenin toimintaan”, kertoo Gaian liiketoimintajohtaja Juha Vanhanen.

Hänen mukaansa luotettava tieto eri teknologioiden kustannuskehityksestä ja markkinoiden kypsyydestä auttaa valitsemaan oikeat teknologiat tarkempaan arviointiin ja pilotteihin. ”Tällöin kunkin teknologian käyttöönotto perustuu taloudelliselle kannattavuudelle ja varmistaa myös energiaturvallisuuden. Toimitusvarmuudessa ei Helsingin kokoisella alueella voi ottaa riskejä.”

Rauhamäen mukaan gaialaisten apu on ollut tärkeää uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämisessä ja yhteistyön rakentamisessa. ”Olemme mukana monissa energia-alan toimijoiden yhteishankkeissa, joissa liiketoimintamallien pitää hyödyttää kaikkia osapuolia.”

Kivihiili korvataan uusiutuvalla energialla

Helen päätti vuoden 2022 alussa luopua kivihiilen käytöstä vuoteen 2024 mennessä, mikä on kansallista tahtia kunnianhimoisempi tavoite. Korvaavaa tuotantoa on jo rakennettu ja suunnitteilla, mikä varmistaa riittävän lämmönsaannin kovimmillakin pakkasilla.

”Tänä vuonna valmistuu esimerkiksi biomassaan perustuva Vuosaaren hakelaitos, joka korvaa osittain Hanasaaren kivihiililaitoksen tuotantoa”, Rauhamäki kertoo. Uraauurtava investointi on ollut myös Katri Valan lämpöpumppulaitos, jota on laajennettu useita kertoja: viime vuonna valmistui kuudes lämpöpumppu, ja seitsemäs on rakenteilla.

Sähköntuotannossa suurimmat panostukset kohdistuvat tuulivoimaan. ”Vuonna 2025 tulemme tuottamaan tuulivoimalla yhtä paljon sähköä kuin kivihiilellä viime vuosina.”

Suurimmat kehitysloikat otetaan lähivuosina

Hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon siirtymisen askelmerkit alkavat olla Helenillä selvät. Suurimmat kehitysloikat tapahtuvat lähivuosina, kun kivihiilestä luovutaan. Seuraava merkittävä askel otetaan 2030-luvun alussa.

”Selvitämme muun muassa laajamittaisen meriveden lämmön talteenoton, teollisuuden hukkalämpöjen ja pienydinvoimareaktorien hyödyntämistä”, Rauhamäki kertoo. Myös vetytalous tarjoaa suuria mahdollisuuksia. ”Kun vetyä tuotetaan elektrolyysillä, vapautuu lämpöä, jota voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.”

Lisäksi Helenillä kehitetään uusia lämmitysratkaisuja erilaisiin asiakastarpeisiin. ”Esimerkiksi maalämmön osalta kehitämme sekä kiinteistökohtaisia että alueellisia ratkaisuja, ja hybridikohteissa yhdistämme puolestaan kaukolämmön ja maalämmön parhaat puolet.”

Rauhamäen mukaan hiilineutraalius tulee vaatimaan energiajärjestelmän ja rakennusten älykkyyden lisäämistä. Kun kiinteistöjen lämpötiloja voidaan mitata ja säätää taloautomaatiolla yhä tarkemmin, rakennuksia ei lämmitetä turhaan. ”Hukan poistaminen tuottaa suuria säästöjä, joten kyvykkyys ohjata lämmönkulutusta tulee olemaan hiilineutraaliustavoitteemme kannalta tärkeä.”

Energiayhtiö Helen on valtakunnallinen sähkön myyjä ja vastuussa Helsingin kaupungin tarvitsemasta kaukolämmöstä. Hiilineutraaliustavoite on kaupungin kanssa yhteinen, ja sitä kohti kuljetaan hyödyntämällä muun muassa hukka- ja ympäristölämpöjä, bioenergiaa, älykästä kaukolämpöjärjestelmää ja vetyteknologiaa.

Tavoitteet

Hiilineutraali energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä.

Gaian rooli

Jo kymmenvuotisen yhteistyön aikana, Gaia on tutkinut Helenin kanssa muun muassa aurinko-, tuuli- ja geotermistä energiaa, erilaisia lämpöpumppuratkaisuja ja hukkalämpöjen hyödyntämistä sekä niiden soveltuvuutta yrityksen toimintaan.

Tulokset

Hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon siirtymisen askelmerkit alkavat olla Helenillä selvät. Suurimmat kehitysloikat tapahtuvat lähivuosina, kun kivihiilestä luovutaan. Seuraava merkittävä askel otetaan 2030-luvun alussa.

Energia, ilmasto, ympäristö, riskienhallinta, kestävä liiketoiminta, biotalous, strategiat, due diligence, M&A

juha.vanhanen@gaia.fi
+358 50 5641889