Takaisin DNA Oyj 16.11.2022

Luottokumppani on DNA:lle korvaamattoman tärkeä apu ilmastotyössä

Tietoliikennekonserni DNA pyrkii aktiivisesti vähentämään liiketoimintansa ilmastovaikutuksia. Gaian asiantuntijat ovat kulkeneet rinnalla jo yli 10 vuoden ajan, ja yhteinen taival jatkuu edelleen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

DNA alkoi selvittää ilmastopäästöjään ja keinoja niiden vähentämiseksi noin 10 vuotta sitten. Taustalla vaikutti ICT-alan kasvava energiantarve, kun tietoliikenneyhteydet lisääntyvät ja datamäärät kasvavat. Rinnalle haluttiin alusta asti luotettava kumppani.

Gaialla on eittämättä mieletön ymmärrys ilmasto- ja ympäristöteemoista, ja siksi heidän apunsa on ollut meille valtavan tärkeää päästölaskentamme kehittämisessä

kertoo DNA:n yritysvastuupäällikkö Tuuli Nummelin. Tukea on tarvittu myös ilmastoraportoinnissa. – Saamme nopeasti parhaan osaamisen raportointitapojen muutoksiin, kun määräykset tarkentuvat koko ajan.

DNA haluaakin pysytellä kärryillä siitä, missä ilmastotyössä ollaan menossa ja minkälaisia päästövähennysvaikutuksia eri toimilla on ollut. Pitkä yhteinen historia Gaian kanssa luo tekemiseen jatkuvuutta, jopa silloin kun oma henkilökunta vaihtuu. – Gaialaiset tuntevat taustamme ja auttavat näin tiedon säilyttämisessä. Olenhan itsekin ollut DNA:lla vasta pari vuotta.

Puitesopimuksen ansiosta Gaian asiantuntijat ovat tavoitettavissa nopeasti pienissä ja suurissa asioissa. – Heli Sihvonen on ympäristökysymyksissä ihan oikea kätemme. Hän tietää, mistä olemme tulossa ja mihin menossa. Asioita ei tarvitsekaan pyöritellä koskaan yksin pitkään.

Ehdottoman luotettavia päästölaskelmia
Luotettavaa kumppania tarvittiin vuonna 2019, kun norjalainen Telenor osti DNA:n ja yhtiöiden vastuullisuustavoitteet oli yhdistettävä toinen toisiinsa.

– Saimme Gaialta valtavasti apua, jotta pystyimme osoittamaan, että ilmastolukumme on laskettu oikein ja raportointi on tehty juuri niin kuin kuuluu, Nummelin sanoo. – Gaialaisten ilmasto-osaamisen tarkkuus, varmuus ja luotettavuus onkin minun kaltaiselleni generalistille suuri helpotus. Lisäksi Gaia on avustanut DNA:ta siirtymisessä ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjohtamisjärjestelmään (EMS).

Sähkönkulutuksen päästöt laskivat 30 %
DNA:lla seurataan erityisesti hiililaskennassa ja -raportoinnissa käytettävän Scope 2 -luokan eli tuotannosta epäsuorasti syntyviä kasvihuonepäästöjä. Scope 2:seen kuuluvat esimerkiksi radioverkon ja laitetilojen sähkönkulutuksen päästöt.

– Olemme siirtyneet käyttämään vain uusiutuvaa sähköenergiaa, Nummelin kertoo tyytyväisenä. – Sen lisäksi jatkuvasti tehostuvat teknologiset ratkaisumme ovat saaneet sähkönkulutuksemme päästöt pienenemään vuonna 2021 noin 30 prosenttia, vaikka kokonaiskulutus kasvoi.
Hän uskoo päästöjen laskevan myös jatkossa. – Selvitämme parhaillaan Gaian kanssa, minkä verran vihreää sähköä käytetään lukuisissa vuokratiloissamme. Näin voimme huomioida myös niiden kestävän sähkönkulutuksen Scope 2:n määrittelyssä.

Vastuullinen kompensointi on viimeinen keino
Vaikuttavien ilmastotekojen lista jatkui vuonna 2021, kun konsernin ilmastotavoitteet saivat arvostetun Science Based Targets Initiative (SBTi) -ohjelman hyväksynnän.

– Ohjelman tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen, ja siksi laadimme DNA:lle sitä tukevan toimintasuunnitelman, kertoo Gaian ilmastoasiantuntija Heli Sihvonen. Ohjelmaan pääseminen vaatii, että yhtiö todella vähentää päästömääriään, ei vain kompensoi niitä.

Kompensointikin on hyvä lisä, kun se tehdään oikein. DNA alkoi kompensoida Scope 1 -luokan päästöjään vuonna 2022. Niihin kuuluvat muun muassa autojen polttoainepäästöt. – Saimme Gaialta varmuuden siitä, miten kompensointi viestitään oikealla tavalla. Emme halua paukutella henkseleitä väärin perustein, Nummelin korostaa.

Työ hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä jatkuu, ja Nummelin pitää siinä luottokumppanin ilmasto-osaamista korvaamattoman tärkeänä. – Gaian kanssa voimme varmistua siitä, että asiat tehdään oikein ja oma ymmärryksemme on ajan tasalla.

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tuottaa puhe-, data- ja tv-palveluita. Joulukuussa 2018 sillä oli yli 4 miljoonaa liittymäasiakkuutta, joista 2,82 miljoonaa matkaviestinverkossa ja 1,24 miljoonaa kiinteässä verkossa. DNA on osa norjalaista Telenor-konsernia.

dna.fi

Vastuullinen liiketoiminta, hiilijalanjälki- ja elinkaarianalyysit, biotalous, vastuullinen sijoittaminen, turvallisuus ja riskienhallinta

julia.illman@gaia.fi
+358 44 533 5723