Gaia yrityksenä

Vihreän siirtymän johtava
asiantuntija

Jo vuosikymmenten ajan Gaia on tukenut yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä vihreän siirtymän murroksessa. Olemme maailmanlaajuisesti yksi harvoista konsulttitaloista, joka keskittyy ainoastaan kestävyyteen kilpailuetuna.

Pohjaamme toimintamme tutkimukseen ja tieteeseen sekä katsomme aina pitkälle tulevaisuuteen kattaen koko vastuullisuuskentän. Ammattitaidolla saavutetaan mitattavia tuloksia asiakkaan liiketoimintaan.

Gaian arvot

Asiantuntijoiden sitoutuminen oli erinomaista ja ylitti odotukset. Gaialla oli avainrooli projektin onnistumisessa.

– Gaian asiakastyytyväisyyskysely

Välitä

Välitämme asiakkaistamme, toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudestamme. Teemme kaiken sydämellämme, emmekä pelkää tarttua haasteisiin rehellisesti ja tarmokkaasti.

Valloita

Olemme rohkeita ja näkemyksellisiä. Näemme mahdollisuuksia esteiden sijaan ja toteutamme asiakastyömme vaalien toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Vaikuta

Työmme tavoitteena on mitattavat kestävyysvaikutukset asiakasorganisaatioidemme sisällä ja niiden ulkopuolella. Pyrimme aina systeemiseen muutokseen vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Työmme on laadukasta, puolueetonta ja tinkimätöntä.

Eettiset periaatteet

Luottamus ja
rehellisyys

Kaikki toimintamme perustuu ehdottomaan luottamukseen meidän ja asiakkaidemme välillä. Työskentelemme avoimesti, pidämme lupauksemme ja toimitamme asiakkaillemme kaikki työn kannalta olennaiset tiedot.

Objektiivisuus ja
riippumattomuus

Tuotamme asiakkaillemme niin tarkat ja hyvät työtulokset kuin saatavilla olevan tiedon pohjalta on mahdollista. Johtopäätöksemme perustuvat aina tutkittuun tietoon.

Vastuu ja
laatu

Sitoudumme työssämme parhaaseen mahdolliseen laatuun ja kieltäydymme toimeksiannoista, joissa sen saavuttaminen ei ole mahdollista. Varmistamme aina, että konsultilla ja asiakkaalla on yhteinen ymmärrys toimeksiannon sisällöstä.

Gaian vastuullisuus

Ilmastopositiivinen yritys

Gaia on ilmastopositiivinen yritys, sillä vähennämme järjestelmällisesti omia ilmastopäästöjämme ja kompensoimme jäljelle jääneet päästöt 200-prosenttisesti. Kompensoimme enemmän kuin tuotamme, koska tavoitteenamme on vähentää ilmakehän päästöjä. Lisäksi ratkaisemme ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita päivittäin yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Lue uutinen vuoden 2021 päästöistämme ja niiden kompensoinnista.

Korjaamme jälkemme

Kompensoimme päästömme vuosittain hankkimalla päästövähenemiä luotettavista ilmastohankkeista, jotka edistävät kestävää kehitystä ja puhdasta energiaa ja auttavat kehittyviä maita sopeutumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Laskemme omat kasvihuonekaasupäästömme ja raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain. Liikematkustuksessa suosimme julkista liikennettä. Minimoimme ulkomaanmatkat sähköisten viestintävälineiden avulla.

Omalla esimerkillä johtaminen

Käytämme lämmintä vettä, paperia ja sähköä aina mahdollisimman säästeliäästi. Otamme huomioon käyttämiemme tuotteiden koko elinkaareen raaka-aineista ja tuotannosta jätteen kierrätykseen. Vältämme tarpeettomia kemikaaleja ja suosimme kasvisruokaa sekä Reilun kaupan elintarvikkeita.

Gaian liiketoimintamalli perustuu asiakkaiden ilmastojalanjäljen pienentämiseen ja –kädenjäljen kasvattamiseen – oma kädenjälkemme on siis merkittävä.

Gaia faktoina
ja lukuina

Gaia on perustettu vuonna 1993.

Gaia työllistää 80+ henkilöä pääosin Helsingissä ja Turussa.

Liikevaihtomme oli noin 7 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Gaia on ollut osa Swecoa vuodesta 2021. Osana kansainvälistä konsernia pystymme entistäkin paremmin auttamaan asiakkaitamme kohtaamaan moniulotteisia ja monimutkaisia vastuullisuushaasteita – strategiasta toteutukseen.

Jäsenyydet ja yhteisöt

Gaia kuuluu Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon. Lue lisää Ilmastokumppaneista ja Gaian ilmastositoumuksesta.

Gaia on YK:n ilmastosopimuksen teknologiakeskuksen asiantuntijaverkoston jäsen (Climate Technology Centre and Network).

Gaia on OECD:n ilmastorahoitusta tarkastelevan tutkimuskonsortion jäsen (OECD Research Collaborative on Tracking Private Climate Finance).

Gaia kuuluu globaaliin Network for Resource Efficient and Cleaner Production -verkostoon (RECPnet).

Gaia osallistuu Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Tutustu Gaian sitoumukseen ja lue lisää Sitoumus2050.fi -sivustolla.

Gaia on kansallisen Climate Leadership Coalition -yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Gaia on Green Building Council Finlandin jäsen. Yhdistys edistää rakennetun ympäristön kestäviä käytäntöjä ja ympäristöluokituksia, kytkee Suomen kansainvälisee GBC -verkostoon sekä välittää tietoa ja osaamista vuoropuhelun kautta.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.