Takaisin 19.10.2022

Gaia – ilmastopositiivinen yritys jo 10 vuotta

Me Gaiassa uskomme, että vihreä siirtymä on yksi aikakautemme tärkeimmistä ja yhteiskuntaa muokkaavimmista ilmiöistä. On meidän jokaisen vastuulla tehdä parhaamme, jotta planeettamme ja yhteiskuntamme voivat menestyä myös tulevaisuudessa.

Gaia on valinnut olla, ei vain ilmastoneutraali vaan ilmastopositiivinen yritys jo 10 vuotta. Olemme sitoutuneet kompensoimaan ilmastopäästömme vuodesta 2012 alkaen 200-prosenttisesti eli vaikutuksemme ilmastoon on myönteinen. Pystyäksemme kompensoimaan päästömme, laskemme ne joka vuosi. Vuoden 2021 osalta hiilijalanjälkemme on 8tCO2e*.

Vuoden 2021 hiilijalanjälkemme koostuu hankinnoista, työ- ja liikematkustuksesta, etätyöstä ja muista Scope 3 -luokkaan kuuluvista kategorioista. Toimistomme hankkima sähkö on uusiutuvista lähteistä, jonka vuoksi Scope 2 -luokan markkinaperusteiset päästömme ovatkin 0. Gaian toiminnasta ei synny myöskään suoria Scope 1 -luokan mukaisia päästöjä.

On tärkeää, että näytämme esimerkkiä omalla toiminnallamme ja kompensoimme ne päästöt, joita toiminnastamme syntyy. Olemalla ilmastopostiivinen yritys näytämme myös esimerkkiä. Kompensaatiokohteemme, joka on Gold Standard -luokituksen mukainen, valikoitui sen mukaan, että sillä on strategiamme mukaisesti positiivinen vaikutus sekä ilmasto-, biodiversiteetti, että -resurssikriisien vastaiseen toimintaan.”, sanoo Gaian toimitusjohtaja, Maria Sangder.

Aiheuttamamme hiilijalanjäljen olemme kompensoineet kaksinkertaisesti tänä vuonna Planting Biodiverse Forests in Panama -hankkeen kautta. Hanke työllistää pitkäaikaisesti ja vastuullisesti paikallista väestöä Panamassa. Tähän mennessä työntekijät ovat istuttaneet yhteensä yli 7,5 miljoonaa 20 eri puulajin tainta. Istutetut puut muodostavat hiilinielun ja näin edesauttavat taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Suojellulta alueelta ovat myös löytäneet elinpiirin 15 eri silmälläpidettävää tai vaarantunutta eläinlajia. Hanke siis tukee myös luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

*Luku sisältää Gaia Consulting Oy:n hiilijalanjäljen. Gaia on osa Swecoa, joka raportoi oman jalanjälkensä erikseen.