Takaisin Vantaan Valo Ky 7.3.2023

Vastuullisuusohjelma valmistui osana Vantaan Valon mittavaa strategiatyötä

vastuullisuusohjelma

Uusi vastuullisuusohjelma summaa kauppakeskus Jumbo-Flamingossa jo tehtyä työtä ja ohjaa kohti uusia tavoitteita.

Kauppakeskus Jumbo-Flamingoa omistavat Vantaan Valo Ky:n kautta kotimaiset työeläkeyhtiöt Varma ja Elo. Vantaan Valon tavoitteena on kehittää toimintaansa ja kauppakeskusomistustaan vuonna 2022 laaditun strategian pohjalta, joka antaa vastuullisuustyölle vankan tuen ja selkärangan. ”Kantava ajatuksemme on avata latua ja näyttää suuntaa tekemällä asioita, joita muut eivät ole vielä tehneet”, kertoo Vantaan Valon toimitusjohtaja Jukka Vakula.

Gaia ja Sweco laativat kevään ja kesän 2022 aikana Vantaan Valolle vastuullisuusohjelman osana Vantaan Valon strategiatyötä. Ohjelma ulottuu vuoteen 2030 asti. ”Asiantuntijat kirjasivat ylös, kehittivät ja jäsensivät yksittäisistä tavoitteista ja laajemmista toimenpidekokonaisuuksista kattavan ohjelman”, Vakula sanoo tyytyväisenä. Lisäksi vastuullisuustyön osana selvitettiin vastuullisuuden nykytilannetta ja pohdittiin mahdollisia tulevia skenaarioita.

Taustatyöhön kuului kattava alan toimijoiden benchmarkkaus ja kauppakeskusmarkkinan ajankohtaisten trendien selvitys. Vastuullisuusohjelman teemat valittiin muun muassa haastattelemalla omistajia, liiketoimintajohtajia ja vuokralaistoiminnasta vastaavia. ”Ohjelman tavoitteena on toimia ohjenuorana Vantaan Valon vastuullisuustyölle pitkälle tulevaisuuteen”, kiteyttää Gaian liiketoimintapäällikkö Tommi Lampikoski.

Vastuullisuus noudattaa ESG-tavoitteita

Kauppakeskus Jumbo-Flamingossa on tehty jo monia suuria ja pieniä tekoja ESG-tavoitteiden mukaisen (Environmental, Social, Governance) vastuullisuuden parantamiseksi. Ympäristövastuun kannalta yksi esimerkki on Jumbon lämmön talteenottojärjestelmä: päivittäistavarakaupoista, kiinteistön jäähdytysverkostoista ja poistoilmasta syntyvä hukkalämpö saadaan kerättyä talteen ja hyödynnettyä Jumbon lämmityksessä.

”Flamingon puolella vastaava järjestelmä ottaa talteen kylpylän jätevesien ja muiden energiavirtojen lämmön sekä hyödyntää energian kauppakeskuksessa”, Vakula kertoo.

Kauppakeskuksessa hyödynnetään myös laajasti luonnonvaloa ja valaistus toteutetaan pääosin ledeillä. Vakulasta hyvä esimerkki kauppakeskuksen sosiaalisesta vastuusta on Megarekry-tapahtuma, joka toteutettiin kauppakeskuksessa syksyllä 2022 yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. ”Työnantajat esittelivät kauppakeskuksessa asioiville noin tuhatta avointa työpaikkaa ja hakivat niihin tekijöitä.”

Hyvään hallintotapaan liittyvästä vastuullisuudesta kertovat puolestaan Vantaan Valolle luotu hallinnon käsikirja ja kauppakeskuksen uusiin palvelusopimuksiin liitetyt vastuullisen toiminnan ohjeet.

Vastuullisuusohjelma toimii konkreettisena ohjekirjana

Vakulan mielestä Gaian ja Swecon asiantuntijat ymmärsivät nopeasti, millaista vastuullisuusohjelmaa haettiin. Tavoitteena ei ollut pelkkä vastuullisuusraportointi tai ympäristösertifiointi. ”Halusimme konkreettisen ohjelman, joka ulottuu aina toimenpiteisiin asti.”

Lampikoskesta olikin vaikuttavaa, ettei yhtiössä tyydytty perustavoitteisiin. ”Nyt asetetut tavoitteet voivat mullistaa koko pohjoismaista ja Euroopan laajuista kauppakeskustoimialaa.”

Vantaan Valon vastuullisuusohjelma on toiminut pohjana Jumbo-Flamingon vastuullisuusohjelmalle, joka luotiin yhdessä kauppakeskuksen kaikkien omistajien, HOK-Elannon, Keskon ja Vantaan Valon, kesken. Vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta vastaa kauppakeskustiimin uusi vastuullisuuspäällikkö. ”Hän varmistaa, etteivät toimenpide-ehdotukset jää vain puheen tasolle”, Vakula sanoo.

Vuoden 2023 aikana vastuullisuustyö konkretisoituu muun muassa Jumbo-Flamingon palveluntuottajien kanssa tehdyissä uusissa palvelusopimuksissa. Vakulan mukaan palveluyrityksiä, kuten siivousta, vartiointia, huoltoa ja kierrätyspalveluja, sitovat yhteiset vastuullisuusvaatimukset.

”Olemme esimerkiksi lisänneet helmikuussa 2023 alkaviin kierrätyspalveluihin uuden asiantuntijaresurssin, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa liiketilojen vuokralaisia jätteiden vähentämisessä ja tehokkaammassa kierrätyksessä. Muita teemoja tulevat olemaan esimerkiksi energian säästäminen ja kauppakeskuksen sosiaalinen vastuu.”

Kauppakeskus Jumbo-Flamingoa omistavat Vantaan Valo Ky:n kautta kotimaiset työeläkeyhtiöt Varma ja Elo.

Tavoitteet

Vastuullisuustekojen kokoaminen yhteen ja tulevien toimenpiteiden kartoitus

Gaian rooli

Vastuullisuusohjelman laatiminen vuoteen 2030 asti, benchmarkkausanalyysit ja vastuullisuuden nykytila-arvio ESG-tavoitteiden mukaisesti, BREEAM- ja LEED-ympäristösertifiointien mahdollisuuksien kartoitus

Tulokset

Konkreettinen työkalu vastuullisuuden ohjaamiseen

Liiketoimintamallit, liiketoimintainnovaatiot, vastuullisten innovaatioiden kehitys & kaupallistaminen, vastuullinen liiketoiminta, ympäristöjohtaminen, cleantech-innovaatiot, open innovation, innovaatiojohtaminen

tommi.lampikoski@gaia.fi
+358403538311