Takaisin Helsingin kaupungin asunnot Oy 9.12.2022

Helsingin kaupungin asunnot Oy kehittää energiatehokkuuttaan systemaattisesti. Uudet ratkaisut ja teknologiat ohjaavat kohti vähähiilistä asumista, asumismukavuutta unohtamatta.

Energiatehokkuus

Suomen suurimman vuokranantaja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) kodeissa elää jo noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Heka on sitoutunut parantamaan kiinteistöjensä energiataloutta niin korjausrakentamisessa kuin uudiskohteissa, mikä heijastuu lähes 100 000 kaupunkilaisen arkeen. ”Olemme olleet alusta asti mukana energiatehokkuussopimuksessa, ja uudisrakentamisessa on tähdätty jo kauan A-energialuokkaan”, kertoo Hekan energiapäällikkö Jenni Venäläinen.

Vuonna 2021 Hekalla käynnistettiin systemaattinen työ energiatehokkuuden parantamiseksi, ja Gaian liiketoimintajohtaja Suvi Häkämies auttoi ensimmäisen EU-rahoituksen hakemisessa. Myönteisen päätöksen ansiosta käynnistyi mittava Helena-hanke.

”Etsimme energiatehokkuustoimenpiteiden yhdistelmiä, joilla energiatehokkuus paranee peruskorjaushankkeissa vähintään 40 prosenttia”, Venäläinen sanoo. Selvitystyössä hyödynnetään monitavoiteoptimointia, jonka avulla suurta määrää vaihtoehtoisia yhdistelmiä voidaan vertailla nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Monitavoiteoptimointien tulokset eivät kuitenkaan ole olleet niin uudistuksellisia ja monipuolisia kuin Heka oli odottanut. ”Optimointituloksissa kannattaviksi nousevat tyypillisesti maalämpö ja aurinkopaneelit, joiden taloudellisen kannattavuuden ja teknisen toteutettavuuden tutkiminen on ollut Hekan suunnitteluohjeissa jo pidemmän aikaa.”

Innovaatiokilpailu tarjoaa ratkaisuja energiakriisiin

Kunnianhimoisempien ratkaisujen löytämiseksi Heka ideoi Gaian kanssa innovaatio-ohjelman. Venäläisen mielestä tilaajan pitääkin ohjata energiatehokkuustyötä aktiivisesti. ”Emme halua miettiä vain kilowatteja ja euroja, vaan parantaa energiatehokkuuskorjauksilla myös asumismukavuutta ja rakennusten arvoa.”

Innovaatiokilpailu on käynnistänyt useita kokeiluja. Käyttöön on otettu esimerkiksi älykäs lämmityksen ohjausjärjestelmä, joka tasapainottaa lämpötilat huonekohtaisesti. Näin energiaa ei mene hukkaan, eikä talossa tarvita kymmeniä tuhansia euroja maksavia lämmitysverkoston tasapainotuksia. ”Lisäksi ylläpito voi tarkistaa järjestelmästä huoneistojen lämpötilat luotettavasti.”

Käyttöön on saatu myös uusia aurinkoenergiaratkaisuja. Yhdessä kohteessa testataan vanhoista Teslan akuista tehtyä sähkövarastoa, jonka avulla kesäisin saavutetaan aurinkosähköomavaraisuus ja ympäri vuoden osallistutaan sähkön kysyntäjoustoon. ”Uusilla teknologioilla voimme osallistua Fingridin reservimarkkinoille ja sähköverkon tasapainottamiseen. Varastoimme sähköä silloin, kun se on halpaa, ja myymme, kun sähköstä on pulaa. Se mahdollistaa uusiutuvan energian käytön lisäämisen ihan valtakunnan tasolla.”

Siirtymä kokonaisvaltaiseen energiajohtamiseen

Energiatehokkuustyön kautta Heka on siirtymässä kokonaisvaltaiseen energiajohtamiseen, jota tuetaan pilvipalvelupohjaisella EnerKey-työkalulla. ”Alamme seurata kiinteistöjen energiankulutusta tuntitasolla, mikä mahdollistaa kulutuksen paremman hahmottamisen ja analysoinnin”, Venäläinen sanoo. EnerKey-järjestelmään on liitetty myös tekoälytyökalu Ines, jolla etsitään kiinteistöjen energiansäästöpotentiaaleja ja valitaan kohteita energiaremontteihin datan perusteella.

Seuraavaksi Heka aloittaa hiilineutraalin energiankäytön tiekartan laatimisen. Tavoitteena on olla energiankäytön osalta hiilineutraali vuonna 2030. ”Vedämme yhteen oppeja niin Helena-hankkeen monitavoiteoptimoinneista kuin innovaatio-ohjelmasta ja alamme asettaa tulevaisuuden tavoitteita.”

Suvi Häkämiehestä on ollut hienoa tukea Hekan vastuullisuusmatkaa ja huomata selvä paradigman muutos yhtiön toiminnassa. ”Jokaisen energiatehokkuustoimenpiteen monistettavuus on suuressa kiinteistökannassa hyvä, joten vaikutusmahdollisuudet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi koko kaupunkikonsernissa ovat huomattavat.”

Innovaatiokilpailu on puolestaan nostanut Hekan tunnettuutta ja profiilia kiinteistönomistajana, joka haluaa käydä yritysten ja markkinan kanssa jatkuvaa dialogia. ”Näyttävä innovaatiokilpailu sai paljon myönteistä huomiota ihan Euroopan laajuisesti, Häkämies sanoo tyytyväisenä.”

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy on Suomen suurin vuokranantaja, jonka noin 50 000 asunnossa asuu yli 92 000 hesinkiläistä.

Tavoitteet

Vuonna 2021 Hekalla käynnistettiin systemaattinen työ energiatehokkuuden parantamiseksi. Seuraavaksi Heka aloittaa hiilineutraalin energiankäytön tiekartan laatimisen. Tavoitteena on olla energiankäytön osalta hiilineutraali vuonna 2030.

Gaian rooli

Gaia toimii pitkäjänteisenä partnerina ja neuvonantajana.

Tulokset

Heka ei halua miettiä vain kilowatteja ja euroja, vaan parantaa energiatehokkuuskorjauksilla myös asumismukavuutta ja rakennusten arvoa.

Kestävä liiketoiminta, Ilmastoystävälliset innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, Energia- ja resurssitehokkuus, Uusiutuva energia, Kiertotalous, Verkostojohtaminen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, EU- ja muut julkiset rahoitusinstrumentit.

suvi.hakamies@gaia.fi
+358503311495