luontopositiivisuus piia pessala

Piia Pessala

Osaamisalueet

Yritysvastuu ja ESG, luonnonvarat, biodiversiteetti, HSEQ, riskianalyysit ja riskienhallinta

”Olen aina halunnut vähentää ihmisten ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. Tutkijana löysin tieni ekotoksikologian pariin ja väitöskirjassani tutkin menetelmiä puhdistettujen jätevesien sisältämien haitallisten aineiden tunnistamiseen ja luonnehdintaan.

Rakkauteni luontoon johdatti minut sittemmin Gaiaan. 15 vuoden liikkeenjohdon konsultoinnin kokemus on muovannut minusta yritysvastuuosaajan, joka nauttii yritysten liiketoiminnan kehittämisestä yhä kestävämpään suuntaan. Jotta yritysvastuu voisi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla, pitää ympäristökysymysten ohella ottaa huomioon myös taloudelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset.

Luontokadon hidastaminen, resurssipulan lievittäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat työtehtävieni ytimessä. Gaiassa saan etsiä ratkaisuja näihin kysymyksiin mm. kiertotalouden keinoin. Vapaa-ajalla teen parhaani löytääkseni kestävimmät toimintamallit myös omaan arkeeni.”

+358 400 982 042

piia.pessala@gaia.fi