Takaisin 27.4.2022

Luontopositiivisuus – luonnon monimuotoisuustyö haltuun yrityksissä

luontopositiivisuus

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen eli luontokato on globaali ja kriittinen ongelma, joka on jäänyt ilmastonmuutoksen ja muiden näkyvämpien kriisien varjoon. Luonnon tarjoama pääoma ja toimivat ekosysteemipalvelut ovat kuitenkin elämän, yhteiskunnan ja yritystoiminnan välttämätön perusta. Sitran tilaama ja Gaia Consultingin suomalaisten yritysten tarpeisiin laatima selvitys ja työkalu auttavat tarttumaan luonnon monimuotoisuuden huomioimisen työhön. Luontopositiivisuus on voimavara myös yrityksissä.

Ihmistoiminnan aiheuttama ja hyvinvointiamme uhkaava luontokato on vähintään ilmastonmuutoksen veroinen ja siihen vahvasti linkittyvä, ratkaisematon pulma. Kriisin vakavuuteen on nyt alettu herätä päättäjien, rahoittajien ja kuluttajien taholla. Kiristyvä sääntely tiukentaa vaatimuksia luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin huomioimisesta ja toimenpiteistä raportoimisesta.

Vaatimukset koskevat tulevaisuudessa ydinliiketoiminnan lisäksi koko arvoketjua. Rahoittajat karttavat tulevaisuuden riskejä ja suosivat yrityksiä, jotka ovat varautuneet toimintaympäristön muutokseen. Myös kuluttajat äänestävät jaloillaan, sillä luontoarvot painavat ostopäätöksissä yhä enemmän. Luonnon monimuotoisuus on nousemassa kovaa vauhtia ratkaisevan tärkeäksi kysymykseksi liiketoiminnalle ja yritysvastuulle ilmastokriisin tavoin.

Luontokadon pysäyttämisellä on kiire, sillä meidän kaikkien hyvinvointi ja myös talous ovat riippuvaisia luonnosta. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yritysten etu, sillä se vähentää riskejä ja voi tarjota isoja liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa Sitran kestävyysratkaisuiden johtaja Mari Pantsar.

Edelläkävijäyritykset ovat jo lähteneet vastaamaan sidosryhmien odotuksiin. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen liiketoiminnassa on riskienhallintakysymys, johon satsaaminen maksaa itsensä takaisin ennustettavampina kustannuksina sekä vankempana sosiaalisena toimilupana ja sidosryhmäsuhteina. Luontokadon torjuminen voi näyttäytyä yrityksille myös uusina liiketoimintamahdollisuuksina. Näköpiirissä oleva siirtymä kohti luontopositiivisempaa maailmaa luo kokonaan uuden liiketoiminnan kentän ja mahdollisuuksia tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen.

Luonnon monimuotoisuuden merkitys suomalaisille yrityksille yksissä kansissa

Tukeakseen yrityksiä luonnon monimuotoisuuteen liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin tarttumisessa, Gaia Consulting laati Sitran tilauksesta selvityksen luonnon monimuotoisuuden merkityksestä suomalaisille yrityksille. 26.4.2022 julkaistu suomenkielinen selvitys sisältää kattavan raportin ja konkreettisen viitekehyksen yrityksille luonnon monimuotoisuustyön toteuttamiseen.

Raporttiin on koottu suomeksi yksien kansien väliin tärkeimmät tiedot luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadon yhteiskunnallisesta ja liiketoiminnallisesta merkityksestä. Työkalun tavoitteena taas on tukea raportin tarjoaman tiedon soveltamista liiketoiminnassa, jotta luonnon monimuotoisuustyön voi aloittaa yrityksessä vaikka saman tien. Työkalu on tarkoitettu avuksi kaikille yrityksille koosta, toimialasta ja lähtötasosta riippumatta. Se on yhteensopiva jo olemassa olevien kansainvälisten oppaiden, kuten Natural Capital Protocolin ja Science-Based Targets for Nature -viitekehyksen alustavan version kanssa.

12 luontoaskelta yrityksille

Gaia Consultingin Sitran tilauksesta kehittämä luonnon monimuotoisuuden työkalu tarjoaa yrityksille tukea luonnon monimuotoisuustyön painopisteiden olennaisuuksien määrittelyyn, luontoriippuvuuksien ja -vaikutusten arviointiin, tulosten tulkintaan liiketoimintanäkökulmasta, tavoitteenasetantaan sekä toimenpiteisiin ja seurantaan. Työkalu ei tarjoa yhtä valmista ratkaisua, vaan opastaa ottamaan luonnon monimuotoisuuden haltuun yrityksen omista lähtökohdista käsin. Tietojen kokoaminen, analyysi ja tunnuslukujen laskenta voi vaatia koulutusta ja ulkopuolista tukea, mutta tarkastelun syvyyden ja laajuuden voi valita organisaation tarpeiden mukaisesti.

Gaia Consultingin Sitran tilauksesta kehittämässä työkalussa 12 luonnon monimuotoisuustyön askelta on kuvattu kellotaulun tapaan. Askelien sisältö on avattu tarkemmin Sitran julkaisussa Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle?. Viitekehyksen keskeinen idea on jatkuva parantaminen, mihin viittaa sen syklinen muoto. Prosessissa voi myös olla välillä tarpeen palata taaksepäin tarkentamaan tehtyä analyysiä uuden tiedon valossa tai hypätä haastavalta tuntuvien vaiheiden yli ja palata niihin myöhemmin. Grafiikka: Topias Dean, Sitra

Luontopositiivisuus – tärkeintä on tarttua työhön nyt

Työkalussa kuvattujen 12 askelen ymmärtäminen, merkityksen analysointi ja toteuttaminen auttavat hyvään vauhtiin liiketoiminnan luontoriippuvuuksien ja -vaikutusten tunnistamisessa, riskienhallinnassa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa. Luonnon monimuotoisuuden kysymysten kokonaisvaltainen huomioiminen ei ole nopeaa ja helppoa, mutta alkuun pääsee kevyemmälläkin otteella. Työkalu kuljettaa käyttäjän vaihe vaiheelta läpi luonnon monimuotoisuustyön prosessin ja kannustaa syventämään osaamista vähitellen. Lopulta tavoitteena on soveltaa viitekehyksen askelia koko yrityksen arvoketjuun.

Jos vielä haluaa ehtiä edelläkävijöiden kelkkaan ja varmistaa yrityksen toimintaedellytykset tulevaisuudessa, luonnon monimuotoisuuden työhön kannattaa ryhtyä nyt. Lisätietoja Sitralle tehdystä työstä ja siitä, millaista asiantuntijatukea luonnon monimuotoisuuden haltuun ottamiseksi yrityksille on tarjolla, tarjoavat asiantuntijamme.

Heli Sihvonen, vanhempi asiantuntija, Gaia Consulting
Piia Pessala, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting

Sitran uutinen aiheeseen liittyen