Takaisin 25.10.2023

Suomen rakennusala lähtee systeemiseen muutokseen kohti luontopositiivista rakentamista

a group of people walking around inside of a building

Suomen rakennusalan toimialajärjestö Rakennusteollisuus RT on julkaissut Gaian kanssa laaditun biodiversiteettitiekartan, jolla tavoitellaan alan systeemistä muutosta luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden elvyttämiseksi. Rakennusalalla on avainrooli vihreässä siirtymässä ja luontokadon suunnan muuttamisessa vuoteen 2030 mennessä, sillä se käyttää suuria määriä luonnonvaroja ja rakentaa niin asuinrakennukset, valmistavan teollisuuden yksiköt kuin uusiutuvan energian infrastruktuurin. Nyt rakennusala antaa merkittävän viestin Suomen elinkeinoelämälle ja päättäjille siitä, että ala haluaa olla suunnannäyttäjä ja ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimintamalleja ja ratkaisuja.

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa toimialoilta pyydetään luonnon monimuotoisuuden tiekarttoja. Monella toimialalla, mukaan lukien rakennusala, tiekarttatyö on jo käynnistynyt ennen hallitusohjelmaa, kun taas toisilla työ on vasta käynnistymässä. Kansainvälinen biodiversiteettisopimus on asettanut vuoden 2030 välitavoitteeksi, johon mennessä luonnon tila tulisi saada palautumisen uralle. Suomi on myös allekirjoittanut tämän sopimuksen, ja meillä on siten vain muutamia vuosia aikaa muuttaa elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan toimintamalleja luontoa heikentävistä luontoa tukeviksi.

Toimialojen tiekartoilla on merkittävä suunnan näyttämisen tehtävä, sillä niillä ohjataan yritysten ja yhteiskunnan niukkoja resursseja siten, että ne kohdistuvat heti oikein ja vaikuttavasti. Tiekartat eivät sido yrityksiä tai sidosryhmiä, mutta ne edistävät talousjärjestelmän kehittymistä siten, että markkinoille syntyy kestäviä ratkaisuja, ja ratkaisuille saadaan hinta.

Luontokatoa ei ratkaista vain vähentämällä haittaa, vaan ajattelun tulee muuttua siten, että luonto nähdään pääomana, jota halutaan suojella ja kasvattaa. Tämä vaatii liiketoimintamalleilta paitsi haittojen vähentämistä myös positiivisten vaikutusten tuottamista. Yritykset tekevät ison osan tästä muutoksesta ja luovat tarjolla olevat ratkaisut. Jotta muutos onnistuu riittävän suuressa mittakaavassa ja systemaattisesti, tarvitaan tukea ja ohjausta sidosryhmiltä kuten lainsäätäjältä, tilaajilta, kuluttajilta, sijoittajilta ja rahoittajilta sekä arvoketjujen muilta toimijoilta.

Jokainen yritys soveltaa toimialansa biodiversiteettitiekarttaa visionsa mukaan. Rakennusalan vaikean suhdanteen keskellä on tärkeää etsiä mahdollisuuksia ja tulevaisuuden ratkaisuja. Tässä sidosryhmät voivat auttaa alan yrityksiä ja osoittaa, että kysyntää ja maksuhalukkuutta luontoystävällisille ratkaisuille löytyy.

Vastuullinen rakentaminen katsoo kohti luonnon monimuotoisuuden huomioivaa tulevaisuutta | Gaia.fi
Elintarviketeollisuudelle laadittu biodiversiteettiselvitys luo suuntaviivoja toimialan luontotyön edistämiseksi | Gaia.fi
Luontopositiivisuus on keino uudistaa sekä liiketoimintaa että luontoa | Gaia.fi
Tuleeko tiedeperusteisista luontotavoitteista kauan kaivattu standardi yritysten luontotyön tueksi? | Gaia.fi

Biodiversiteetti, ekologia, kestävä rahoitus, ekologinen yritysvastuu, liikkeenjohdon konsultointi, verkosto- ja sidosryhmätyö, kestävyysvalmentaminen, muutosjohtaminen, ilmastoviestintä, kestävyysraportointi, yrittäjyys

virve.viertio@gaia.fi
+358442416976

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Biodiversiteetti on sisäänrakennettu EU:n yritysvastuusääntelyyn Seitsemän vuotta aikaa tehdä liiketoiminnasta luontopositiivista Vastuullinen rakentaminen katsoo kohti luonnon monimuotoisuuden huomioivaa tulevaisuutta

Yritysvastuu ja ESG, luonnonvarat, biodiversiteetti, HSEQ, riskianalyysit ja riskienhallinta

piia.pessala@gaia.fi
+358 400 982 042

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Elintarviketeollisuudelle laadittu biodiversiteettiselvitys luo suuntaviivoja toimialan luontotyön edistämiseksi Suuntana liiketoiminnan systemaattinen luontopositiivisuus Vastuullinen rakentaminen katsoo kohti luonnon monimuotoisuuden huomioivaa tulevaisuutta Luontopositiivisuus – luonnon monimuotoisuustyö haltuun yrityksissä