Emma Kuusela-Opas

Emma Kuusela-Opas

Areas of expertise

Ympäristöoikeus ja luvitusprosessit, lainsäädäntö- ja politiikan tutkimus, ympäristövaikutusten arviointi (YVA), yritysvastuuraportointi, kiertotalous

”Uskon, että oikeudenmukaisen siirtymän käsite liittyy erottamattomasti vihreään siirtymään. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskuntamme järjestelmällinen kestävä muutos on toteutettava sekä sosiaalisesti että ekologisesti oikeudenmukaisesti. Valmistuttuani ympäristöoikeuden kansainvälisestä maisteriohjelmasta opin ymmärtämään, miten oikeudelliset ja poliittiset järjestelmät ovat avainasemassa tavoiteltaessa välttämätöntä oikeudenmukaista, vihreää siirtymää.

Gaiassa saan auttaa asiakkaitamme ymmärtämään lain ja linjattujen menettelytapojen vaikutuksia heidän kestävyystyöhönsä. Olen erityisen kiinnostunut ratkomaan, miten lakisääteisten vaatimusten kehittyminen ja toimeenpano tuo luonnon monimuotoisuuden suojelun, kiertotalouden ratkaisut ja strategisen kestävyyden liiketoimintakäytäntöjen ytimeen. Työyhteisössämme välittäminen on keskeinen arvo, ja työskentely yhdessä lahjakkaiden kollegojeni kanssa antaa minulle mahdollisuuden kasvattaa jatkuvasti ammatillista osaamistani.”