Kestävä rahoitus ja taksonomia

Kestävä rahoitus – varmista pääoman saatavuus

Pääomien uudelleenkohdistaminen kestäviin investointeihin vaikuttaa sekä arvostukseen että rahoituksen saatavuuteen ja hinnoitteluun. Sijoittajat ja rahoittajat tarvitsevat tietoa yritysten kestävästä kehityksestä tehdäkseen tietoisia arvioita ja sijoituspäätöksiä. Taksonomian mukaisista kestävyyskriteereistä on tullut päätöksentekijöille yhtä tärkeitä kuin taloudelliset kriteerit, ja ne edellyttävät yrityksiltä uutta lähestymistapaa pääoman saatavuuden varmistamiseksi. Uusia raportointikehyksiä kehitetään sekä EU-tasolla (CSRD) että maailmanlaajuisesti (IFRS) palvelemaan paremmin eri sidosryhmien tiedontarpeita.

Tuemme sekä sijoittajia että yrityksiä arvonluonnin uudelleen miettimisessä, rahoituksen varmistamisessa ja kehittyvän sääntelyn vaatimusten täyttämisessä kestävän rahoituksen kontekstissa. Työskentelemme monitaitoisissa tiimeissä, joissa yhdistyvät kestävä rahoitus sekä ympäristö- ja yhteiskuntatietämys. Kasvavat sääntelyvaatimukset, mukaan lukien EU:n taksonomia, CSRD sekä TCFD ja tuleva TNFD, eivät ole vain raportointikehyksiä, vaan voivat auttaa ohjaamaan liiketoimintaa kestävämmäksi ja luomaan strategista etua.

Esimerkkejä palveluistamme: Taksonomia ja vaikutukset liiketoimintaan sekä toimialaan, TCFD, TNFD, ESG arvioinnit & Due Dilligence, ESG IR


Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.