Vastuullisuuden johtaminen

Susformaation johtaminen vaatii uudenlaista ajatusmallia

Vastuullisuuden johtaminen edellyttää susformaatiota, eli vastuullisuuden tuomista organisaation strategian ytimeen. Vain tämä mahdollistaa tulevaisuuden kannalta kestävän ja kannattavan toiminnan.

Vastuullisuuden valjastaminen kilpailueduksi ja siirtyminen yksittäisistä toimenpiteistä pitkäjänteiseen kehitystyöhön edellyttää toiminnan systemaattista muutosta. Organisaation johdolla on keskeinen rooli kehittää kulttuuria, joka tukee uuden strategian onnistumista. Vastuullisuuden johtamisessa on keskityttävä muutoksen johtamisen rinnalla myös organisaatiokulttuurin, tulosten mittaamisen ja strategian kehittämisen toteuttamiseen aivan uudella tavalla.

Palveluihimme kuuluu vastuullisuuden johtamisen kehittäminen ja johdon valmennus, joka tukee susformaation toteutusta. Autamme tunnistamaan strategian kannalta tärkeät kehitysteemat ja rakennamme asiakkaalle räätälöidyn kehitysohjelman. Usean vuosikymmenen kokemuksella yritysten vastuullisuuden kehitystyöstä sparraamme johtoa ja autamme varmistamaan, että vastuullisuustyötä johdetaan tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti.


Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.