Kestävä & elinvoimainen kaupunkikehitys

Kaupungeissa piilee ratkaisu kestävään tulevaisuuteen

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi – vuonna 2050 yli 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungit kuluttavat merkittäviä määriä energiaa sekä luonnonvaroja ja ne tuottavat myös merkittävän osan ihmiskunnan päästöitä ja jätteestä. Niissä piilee kuitenkin myös ratkaisu, sillä ne toimivat samalla kestävän liiketoiminnan kehityksen, koulutuksen, tutkimuksen, innovaatioiden sekä yhteiskunnan eri tasoja läpileikkaavan yhteistyön alustoina. Kestävän arjen mahdollistamiseksi kaupunkeja tulee suunnitella ja rakentaa kestävän kehityksen mukaisesti. Kestävä kaupunkikehitys ottaa huomioon ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat, mikä kasvattaa kaupunkien vaikuttavuutta ja elinvoimaisuutta.

Tuemme kestävää aluekehitystä, kuntien vastuullisuustyötä sekä autamme rakentamaan tulevaisuudenkestäviä kaupunkeja. Toimimme sillanrakentajana julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä sekä autamme solmimaan kestävää kaupunkikehitystä edistäviä kumppanuuksia. Tuomme toimijat yhteen kehittämään uusia, kestäviä ratkaisuja ja palveluita. 

Esimerkkejä palveluistamme: kaupunki- ja aluekehitysohjelmat, kaupunkien ja kuntien vastuullisuus,- ilmasto- ja kiertotalousohjelmat, vastuulliset ja innovatiiviset hankinnat, yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten arviointi, markkina- ja aluevaikutusten arviointi, julkisen ja yksityisen sektorin strategisten kumppanuuksien rakentaminen, kiihdyttämöohjelmien ja innovaatiokilpailuiden tukeminen, sekä yritysekosysteemien kehitys ja hallinnointi.


Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.