Ennakointi & tulevan lainsäädännön tulkinta

Ymmärtämällä tulevaisuutta kasvatetaan kilpailuetua

Alati muuttuvassa ja  nopeatahtisessa maailmassa organisaatioiden tarve varautua erilaisiin kehityskulkuihin kasvaa. Ennakoinnin avulla kasvatetaan ymmärrystä tulevasta ja kartoitetaan mahdollisia kehityskulkuja. Sen tarkoituksena on kirkastaa organisaation näkymää tulevaisuuteen, tukea päätöksenteossa ja parantaa varautumista yllättäviin muutoksiin. Tulevien vuosien aikana regulaatio tulee kiristymään ja ohjaamaan vahvemmin vihreään ja sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan. Ymmärtämällä vastuullisuuteen liittyvän tulevan sääntelyn vaikutukset toimintaympäristöön, organisaatiot voivat luoda kilpailuetua ylittämällä tulevaisuuden vaatimukset jo ennakoivasti.

Tarjoamme tukea kestävän kehityksen saralla tapahtuvan muutosten kartoittamisessa sekä tulevaisuuden ilmiöiden ja trendien tunnistamisessa. Yhdessä organisaatioiden kanssa määritämme mahdollisia kehityskulkuja. Lisäksi autamme organisaatioita ymmärtämään alaan vaikuttavat muutokset regulaatiossa ja niiden tuomat uudet vaatimukset ja mahdollisuudet.


Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.