Riskienhallinta

Riskienhallinta on mahdollisuuksien tunnistamista

Riskienhallinta on olennaista viranomaisvaatimusten, sosiaalisen toimiluvan, henkilöstön hyvinvoinnin, organisaation maineen, sekä sitä kautta liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Nopeat toimintaympäristön muutokset edellyttävät yrityksiltä ja julkiselta sektorilta perinteisten riskien uudelleenarviointia sekä varautumista uudenlaisiin riskeihin. Toisaalta riskienhallinta on myös mahdollisuuksien tunnistamista ja toimintojen yhteensovittamista. Erityisesti vastuullinen, laadukas ja monipuolinen HSE-toiminta vaatii hyvää suunnittelua, riskien hallintaa ja jatkuvaa parantamista.

Yrityksiä ja teollisuutta palvelemme teknisillä riskinarvioinneilla, riskienhallinnan suunnittelulla, sekä kattavasti kemikaali- ja ympäristöluvituksen eri vaiheissa. Seveso-direktiivin alaista teollisuutta palvelemme erityisesti monimutkaisissa kemikaaliriskien arvioinneissa sekä kemikaalien leviämismallinnuksissa, ja kuntia sekä kaupunkeja erilaisissa suuronnettomuusvaarallisten ja vihreän teknologian maankäyttökysymyksissä. Meillä on laaja-alaista ymmärrystä strategisista ratkaisuista, sääntelystä, viranomaisprosesseista ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta.

Esimerkkejä tarjonnastamme: Tukes-luvitus, suuronnettomuuksien ja häiriötilanteiden mallintaminen, leviämismallinnukset, dominoselvitykset, akkuturvallisuusselvitykset, kaavaturvallisuusselvitykset. Ympäristölupaprosessit: esiselvitykset kuten luvitusstrategia, sijoituspaikka-arviointi ja kaavaselvitys, ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus (YVA-ohjelma ja/tai YVA-selostus).


Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.