Kestävyysvaikutusten tarkastelu

Tuotteiden ja palveluiden kestävyysvaikutukset avainasemassa

Jokaisella tuotteella ja palvelulla on ekologisia ja yhteiskunnallisia kestävyysvaikutuksia. Niiden  tunnistaminen, arviointi ja seuranta ovat lähtökohta vastuulliselle liiketoiminnalle ja toiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Vaikutusten systemaattinen kestävyystarkastelu sekä fakta- ja numeropohjainen havainnollistaminen tukevat organisaation päätöksenteossa ja luovat selkänojaa uskottavalle vastuullisuusviestinnälle.

Kestävyysvaikutusten tarkastelu varmentaa tuotteiden ja palveluiden negatiivisia ja positiivisia kestävyysvaikutuksia. Kartoitamme ympäristöjalanjälkeä ja mallinnamme myönteisiä kädenjälkivaikutuksia todentamaan vastuullisten ratkaisujen kestävyyshyötyjä. Lisäksi toteutamme laajempia kvalitatiivisia vaikutusten tarkasteluja ekologisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Esimerkit: Tuotteiden ja palveluiden elinkaariarvioinnit (Life Cycle Assessment, LCA), kädenjälkiarvioinnit (esim. hiilikädenjälki), DNSH-arvioinnit, kokonaisvaltainen vaikutustenarviointi (esim. ilmasto- ja vesivaikutusten arviointi), kestävät materiaaliratkaisut


Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja löydä asiantuntija, joka auttaa sinua eteenpäin.