Mirka Lummaa

Osaamisalueet

Pankkiala, rahoitus, pääoman rakennetta koskevat näkökohdat, sulautumiset ja yritysostot, riskienhallinta, tehokkaat prosessit, strategiatyö, muutosjohtaminen

Mirkalla on vankkaa kokemusta finanssimaailmasta sekä yritys- että pankkialan näkökulmista. Hän on työskennellyt mm. talousjohtajana yrityssektorilla sekä johtanut Danske Bankin Suomen yrityspankkitoimintaa. Tässä roolissa hän oli myös pankin maan johtoryhmän jäsen sekä Pohjoismaiden yritys- ja instituutiopankkijohtoryhmän jäsen. Vuosien aikana Mirka on saanut kokemusta johtamisesta, myynnistä, rahoituksesta sekä konsultoinnista.

Kestävä kehitys on osa Mirkan henkilökohtaisia arvoja ja hän uskookin, että kestävä kehitys on tärkeää liiketoiminnalle varmistaakseen pitkän aikavälin kannattavuuden. Hän myös näkee, että finanssisektorilla on merkittävä rooli kanavoida pääoma- ja lainarahoitusta ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviin sijoituksiin ja tehdä näin maailmasta puhtaampaa ja turvallisempaa.

Mirka nauttii ratkaisuiden tarjoamisesta asiakkaille ja näkeekin, että finanssisektorilla on tärkeä rooli yritysten tukemisessa kestävyyspoluillaan. Hän uskoo jatkuvaan oppimiseen sekä siihen, että asioita voi aina tehdä paremmin. Mirka uskoo täysillä siihen että, tavoitteet saavutetaan sitoutuneella tiimillä sekä siihen, että asiakaskokemuksella on merkitystä.

+358 50 4233824

mirka.lummaa@gaia.fi