Takaisin 17.3.2023

Pohjoismainen kiertotalouskehitys pohjaa rakennusalan muutokseen

two person walking between concrete buildings

Pohjoismainen kiertotalous kehittyy vauhdilla ja sen vahva ydin on rakennussektorin transformaatio. Se on edellytys myös Pohjoismaiden hallitusten vision toteutumiselle maailman kestävimmästä alueesta. Maailmantalous toimii edelleen pitkälti lineaarisesti, ja luonnonvarojen louhinnalla on merkittävä rooli tässä, todetaan uusimmassa Circularity Gap -raportissa. Huolimatta suurien materiaalimäärien käytöstä ja niiden merkittävistä ympäristö-, talous- ja sosiaalisista vaikutuksista, keskivertokansalaisella on kuitenkin yleensä vain vähän tietoa siitä, miten näitä luonnonvaroja käsitellään.

Jotta maailman väestönkasvuun pystytään vastaamaan, Pariisin kokoinen kaupunki on rakennettava joka viikko seuraavan 30 vuoden aikana, todetaan kiertotalouteen keskittyvässä Swecon Urban Insights -raportissa, joka julkaistiin tammikuussa 2023. Tällä hetkellä noin 50 prosenttia maapallon raaka-aineista liittyy rakentamiseen ja infrastruktuurin käyttöön, ja lähes 30 prosenttia EU:ssa tuotetusta kokonaisjätemäärästä, yli 400 miljoonaa tonnia vuodessa, syntyy kyseisillä sektoreilla. Näin ollen rakennusalalla kiertotalouden toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi. EU on asettanut rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteen tavoitteeksi 70 %. Pohjoismaissa, joissa rakennustoiminnan osuus on yli 10 prosenttia kokonaistaloudesta, alan rooli susformaatiossa on laajalti tunnustettu. Pohjoismaisen teollisuuden asiantuntemuksen edistämisellä ja hyödyntämisellä koko arvoketjussa voidaan saavuttaa huomattavia kilpailuetuja. 

Gaian hiljattain julkaisemassa tutkimuksessa vähähiilisestä kiertotalouden siirtymästä Pohjoismaissa kuvataan, miten kiertotalouden suunnittelu ja materiaalivalinnat sekä tiedon ja digitaalisten työkalujen hyödyntäminen rakennussuunnittelussa auttavat optimoimaan materiaalien käyttöä rakennusvaiheessa, välttämään hävikkiä ja vähentämään neitseellisten materiaalien tarvetta. Olemassa olevat rakennukset voidaan pitää toiminnassa mahdollisimman pitkään suosimalla korjaamista ja uudelleenrakentamista purkamisen sijaan, sekä tutkimalla toimivia malleja rakennusten käyttöä, yhteiskäyttöä ja uudelleenkäyttöä varten. Purkuvaiheessa on jo toteutettu toimia jätteen synnyn ehkäisemiseksi ja rakenneosien ja muiden materiaalien uudelleenkäytön varmistamiseksi, mutta erityisesti monimutkaisten ja vaarallisten materiaalien käsittelyssä on vielä haasteita.

Edellä mainitussa tutkimuksessa korostetaan muun muassa suosituksen kautta sitä, miten pohjoismaisia valmiuksiamme voidaan edelleen hyödyntää rakentamisessa ja ottaa entistä vahvempi johtoasema alan kiertotalouskehityksessä. Ehdotuksia edellä mainitun toteuttamiseksi ovat mm. yhteistyö, jolla valmistellaan syötettä tuleviin EU:n prosesseihin, harkitaan niiden nopeuttamista Pohjoismaissa ja tarkastellaan siirtymää edistäviä poliittisia kannustimia, jotka vaihtelevat veroista ja tariffeista kierrätysmateriaalien käyttövaatimuksiin, julkisten hankintojen kiertotaloutta koskeviin vaatimuksiin sekä jakamistalouden malleihin, korjaamiseen ja uudelleenkäyttöön liittyviin taloudellisiin tukiin.

Raportin tilasi Gaia Consultingilta Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen pohjoismainen kiertotaloustyöryhmä. Pohjoismaiden ministerineuvosto on tärkein pohjoismaisen yhteistyön foorumi, johon kuuluvat Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi, Färsaaret, Grönlanti ja Ahvenanmaa. Yhteisenä visiona on tehdä Pohjoismaista maailman kestävin ja integroiduin alue.

Kirjoittajat Susanna Sepponen, Anna Laine ja Viivi Rouhento ovat kiertotalouden ja julkisen politiikan asiantuntijoita. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme tunnistamaan mahdollisuuksia siirtyä kiertotalouteen ja kehittämään siihen perustuvia uusia liiketoimintamalleja.

Toimivat kierrätysmateriaalien markkinat avainasemassa kiertotalouden edistämisessä | Gaia.fi
Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen vaatii uudenlaista osaamista | Gaia.fi

Arvioinnit ja vaikuttavuusanalyysit, kiertotalous, tiede- ja innovaatiojärjestelmät, pohjoismainen yhteistyö

susanna.sepponen@gaia.fi
+358401380067

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien ristikkäisvaikutukset: parempaa päätöksentekoa ja suurempaa vaikuttavuutta Kiertotalous – kuinka saamme sen toteutumaan?

Hiilineutraalisuus, ilmastopolitiikka, kestävä rahoitus, kompensaatiomarkkinat, uusiutuva energia, kestävä liiketoiminta, kehitysyhteistyö

anna.laine@gaia.fi
+358505131260

Kirjoittajan muita artikkeleita:

COP28-ilmastokokous: Signaali fossiilisten polttoaineiden aikakauden päättymisestä Hiilimarkkinoilla tapahtuu nyt paljon: yritysten ilmastotavoitteet voisivat edistää Suomen ilmastotavoitteita Hiilestä kiinni -kehittämishankkeiden arviointiin uusi vaikuttavuuspolkumalli Vapaaehtoiset hiilimarkkinat: uusi opas kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä

Ympäristö, terveys & turvallisuus (EHS), riskinarviointi ja -hallinta, elinkaariarviointi (LCA), kiertotalous

viivi.rouhento@gaia.fi
+358504303938

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Toimivat kierrätysmateriaalien markkinat avainasemassa kiertotalouden edistämisessä