Takaisin 15.8.2022

Kiertotalous – kuinka saamme sen toteutumaan?

Kiertotalous edistyy Pohjoismaissa.

Kiertotalous edistyy Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämä konferenssi kokosi kesäkuussa yhteen suuren joukon sidosryhmiä Oslossa ja verkossa yhdistäen pohjoismaisen, EU:n ja OECD:n yhteistyön inspiroivat pääpuheenvuorot kiertotalouden yhteishankkeista ja useista pohjoismaisista kaupungeista saatuihin havaintoihin ja esimerkkeihin.

Viimeiset kaksi vuotta olemme Gaialla yhdessä pohjoismaisten kumppaneidemme kanssa tutkineet kiertokulkupotentiaalia, muutoksen esteitä ja tarvittavia toimia useilla pohjoismaisten talouksien keskeisillä sektoreilla. Työmme tarkastelee meneillään olevaa kehitystä, joka liittyy erityisesti rakentamiseen, biotalouteen, elintarvikeketjuun sekä älykkääseen liikkuvuuteen ja logistiikkaan. Se pyrkii tuomaan esiin, kuinka kiertokulku voi edistää terveellisempää ilmastoa, ympäristöä ja yhteiskuntia. Olemme myös kiinnostuneita siitä, kuinka datan ja digitaalisten työkalujen käyttö ja uusien liiketoimintamallien syntyminen – esimerkiksi materiaalien, tuotteiden ja palveluiden kierrätykseen ja jakamiseen – voivat eskaloida kiertokulkua.

Pohjoismaat ovat kiertotalouden edelläkävijöitä

Pohjoismaat ovat jo käynnistäneet paljon kiertotalouden toimenpiteitä nopeuttaakseen siirtymistä kohti resurssiviisaita yhteiskuntia. Olen varma, että monet jakavat vahvan tahdon ja odotukset siitä, miten pohjoismaat voisivat tehdä vielä enemmän vapauttaakseen tutkimuksemme monilta alueilla löytämän hyödyntämättömän kiertotalouspotentiaalin.

Hallitukset ja julkinen sektori tukevat kiertotaloutta monin tavoin luomalla säädöksiä ja kannustimia, jotka auttavat vähentämään edelleen olemassa olevia sääntelyn, teknologian ja markkinoiden kehityksen esteitä ja vaikuttavat sekä yritysten että kuluttajien käyttäytymiseen. Tutkimuksessamme kehitämme suosituksia siitä, mitä Pohjoismaat voisivat ja mitä niiden pitäisi tehdä yhdessä tämän siirtymän tukemiseksi. Kun työmme lähestyy loppuaan, odotamme innolla, että pääsemme jakamaan tärkeimmät havainnot ja keskustelemaan suosituksista poliittisten päättäjien ja muiden keskeisten julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa viimeisessä tulevassa politiikkatyöpajassamme 1. syyskuuta.

Susanna Sepponen on Gaian liiketoimintapäällikkö ja projektipäällikkö tutkimuksessa Low-Carbon Circular Transition in the Nordic – mahdollisuudet ja tarvittavat toimet, joita Gaia tekee yhteistyössä PlanMiljøn, NORSUS:n, RISEn ja Environicen kanssa.

Lue lisää kiertotalouden mahdollisuuksista: Kiertotalous ja resurssiniukkuus | Gaia.fi

Arvioinnit ja vaikuttavuusanalyysit, kiertotalous, tiede- ja innovaatiojärjestelmät, pohjoismainen yhteistyö

susanna.sepponen@gaia.fi
+358401380067

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Pohjoismainen kiertotalouskehitys pohjaa rakennusalan muutokseen Kuntien ja kaupunkien kestävyystoimien ristikkäisvaikutukset: parempaa päätöksentekoa ja suurempaa vaikuttavuutta