Takaisin 1.2.2023

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat: uusi opas kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä

hiilimarkkinat

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii, että käytämme kaikki käytettävissä olevat keinot vähentääksemme päästöjä ja poistaaksemme hiiltä ilmakehästä.  Vapaaehtoiset ilmastoteot, kuten ilmastoyksiköiden* ostaminen vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta, ovat yksi keino edistää ilmastotyötä. Jotta ilmastoyksiköiden ostoilla voidaan aidosti hillitä ilmastonmuutosta ja lunastaa ilmastoväittämien tekemät lupaukset, täytyy niiden tuottamiseen ja väittämien esittämiseen olla selkeät pelisäännöt. Sellaiset tänään julkaistu opas pyrkii tuomaan kotimaan markkinoille.

Vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta hankittavien ilmastoyksiköiden käyttöön perustuvia ilmastoväittämiä, kuten hiilineutraalisuus, käytetään yhä enemmän organisaatioiden viestinnässä ja markkinoinnissa. Yksiköiden tuottamiseen ja väittämien tekemiseen sekä todentamiseen on liittynyt kuitenkin paljon epävarmuutta. Yksiköiden kansainvälisesti vakiintuneet minimikriteerit eivät ole olleet kaikille toimijoille tuttuja, tai niitä ei ole täysin sovellettu yksiköiden tuottamisen yhteydessä.

Ilmastoväittämien käyttö on ollut kirjavaa, ja näin kuluttajien ymmärrys eri organisaatioiden ilmastoteoista ja kuluttajien mahdollisuus vertailla organisaatioiden ilmastoväittämiä on vaikeutunut. Tämä on vähentänyt luottamusta sekä kuluttajien että toimijoiden keskuudessa yksiköiden käyttöä kohtaan. Myös tahallista tai tahatonta viherpesua on tapahtunut epävarmuuksista johtuen. Alan toimijat ovatkin toivoneet selvennystä ilmastoyksiköiden tuottamiseen ja niiden käyttöön liittyvien väittämien esittämiseen.

Lisää luotettavuutta kotimaisille hiilimarkkinoille

Tänään julkaistu opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen, ja kokoamaan ja selventämään kansainvälisiä hyviä käytäntöjä kotimaisille toimijoille. Uuden oppaan tavoitteena on parantaa kotimaisten hiilimarkkinoiden luotettavuutta ja tuoda työkaluja sekä yrityksille että kuluttajille.

Gaian yhteistyökumppaneineen ympäristö-, sekä maa- ja metsätalousministeriöille tuottamassa oppaassa käydään läpi hyvät käytännöt yksiköiden tuottajille, väittämien esittäjille, ja kooste näistä hyvistä käytännöistä kuluttajille, erityisesti ilmastoyksiköiden käyttöön liittyviin vapaaehtoisiin ilmastotekoihin liittyen. Nyt julkaistu opas perustuu kansainvälisiin hyviin käytäntöihin, jotka ovat kehittyneet ja vakiintuneet yli 20 vuoden kuluessa. Kansainvälisten käytäntöjen lisäksi opas kuvaa ilmastoyksiköihin ja -väittämiin vaikuttavan EU-sääntelyn. Hyvien käytäntöjen mukaan uskottavien ilmastoväittämien tulee perustua ilmastoyksiköihin, jotka täyttävät kansainvälisesti vakiintuneet minimikriteerit.

Taustalla kartoitus ilmastoväittämien nykytilanteesta

Hyviä käytäntöjä tukee taustakartoitus ilmastoväittämien nykytilanteesta Suomessa ja vapaaehtoisia ilmastotekoja ja väittämiä koskevasta lainsäädännöstä. Lisäksi raportissa annetaan suosituksia väittämien kehittämiseksi ja valvonnaksi tulevaisuudessa. Opas ei ole sitovaa lainsäädäntöä, mutta se on osa informaatio-ohjausta hiilimarkkinoiden laadun parantamiseksi. Yhteistyö valvovien viranomaisten, yksiköiden ostajien ja tuottajien kesken on keskeisessä asemassa, jotta hyvien käytäntöjen soveltamista käytännössä voitaisiin testata ja yhdessä kehittää.

On tärkeää huomioida, että raportti keskittyy vapaaehtoisiin ilmastotekoihin, joita voidaan tukea ilmastoyksiköitä ostamalla. Ilmastotekoja tarvitaan myös hiilimarkkinoiden ulkopuolella, ja on ensiarvoisen tärkeää löytää keinoja tukea ilmastotekoja kuten rahoittamalla lyhytkestoisia, vaikeasti mitattavia tai vasta tulevaisuudessa tapahtuvia päästövähennyksiä tai hiilenpoistoja sekä ilmastotekoja vauhdittavaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Hiilimarkkinoiden hyvät käytännöt, kansainväliset ohjeistukset ja siihen liittyvä sääntely, esimerkiksi EU:n hiilenpoistojen sertifiointi asetusehdotus, päivittyvät ja tarkentuvat lähiaikoina merkittävästi, ja opasta on todennäköisesti tarve päivittää tulevina vuosina kehityksen huomioimiseksi. Suomi ei toimi tyhjiössä, ja etenkin kansainvälisesti toimivien tai sitä toivovien toimijoiden on tärkeää ymmärtää ja pitää silmällä kansainvälisesti kehittyvää kenttää.

Lue lisää aiheesta: Kompensaatio – miten varmistua vaikuttavuudesta? | Gaia.fi

* Ilmastoyksiköllä tarkoitetaan yhtä hiilidioksidiekvivalenttitonnia vastaavaa sertifioitua hillintätulosta. Hillintätulos voi olla kasvihuonekaasujen vähennys tai hiilenpoistojen lisäys.

An English version of the report will be made available later during spring 2023.