Takaisin 11.12.2023

Hiilimarkkinoilla tapahtuu nyt paljon: yritysten ilmastotavoitteet voisivat edistää Suomen ilmastotavoitteita

a room filled with lots of green plants

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushanke vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvästä kansainvälisestä viitekehyksestä (nk. VIKKE-hanke) luo tilannekatsauksen kansainväliseen hiilimarkkinaan ja sitä muovaavaan sääntelyyn sekä aloitteisiin. Juuri julkaistu väliraportti käsittelee hiilimarkkinoita koskevan sääntelyn ja kansainvälisten aloitteiden nykytilaa ja kehitystä sekä ilmastoyksiköitä ostavien yritysten toiminnan reunaehtoja. Väliraportissa tuodaan myös esille markkinakehityksen mahdollisia vaikutuksia Suomen ilmastotavoitteille.

Vapaaehtoiset ja velvoitehiilimarkkinat ovat yhtenäistymässä

Väliraportin perusteella hiilimarkkinoiden sääntely, erityisesti ilmastoväittämiin liittyen, lisääntyy tulevina vuosina samalla kun kansainvälisten hiilimarkkinoiden vapaaehtoiset aloitteet yhtenäistyvät. Epäselvyydet keskeneräisissä EU-säädöksissä kuitenkin luovat epävarmuutta hiilimarkkinoille ja heikentävät yritysten kiinnostusta osallistua niihin. EU-sääntelyn ohella Pariisin sopimuksen 6 artiklan mukainen markkinayhteistyö tulee vaikuttamaan merkittävästi hiilimarkkinoiden kehitykseen.

Kotimaisen toimintaympäristön kehityksen sekä Suomen omien valmiuksien kannalta hyödyllistä olisi, että valtio lisäisi keskustelua hiilimarkkinoiden mahdollisesta hyödyntämisestä osana valtion ilmastotavoitteita ja laatisi Pariisin sopimuksen 6 artiklan mahdollista hyödyntämistä koskevan suunnitelman.

Yritysten halu osallistua hiilimarkkinoille vaatii markkinan selkeää tulevaisuuskuvaa

Raportin alustavien tulosten perusteella kotimaiset yritykset ovat tärkeä osa valtion ilmastotavoitteiden toteutumista. Ilmastoyksiköiden kysynnän ja tarjonnan mahdolliset kehityssuunnat ja niiden vaikutukset Suomelle riippuvat kuitenkin kotimaisten ja ulkomaisten ilmastoyksiköiden sekä ilmastotuki- ja kumoutumisväittämien käytöstä ja houkuttelevuudesta. Epäselvässä markkinatilanteessa suurin osa yritysten ostopotentiaalista voi jäädä käyttämättä.

Suomella on mahdollisuus edistää hiilimarkkinoiden selkeyttämistä ja kotimaisten hillintätulosten kysyntää ja tarjontaa lisäämällä ilmastotukiväittämän tunnettuutta, luomalla mahdollisuuksia toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle sekä ohjaamalla rahoitusta kansallisten ilmastotavoitteiden kannalta keskeisiin hankkeisiin ja teknologioiden kehitykseen.

Väliraportti tarjoaa katsauksen nykytilanteeseen, mutta markkina muuttuu nopeasti

Hankkeen väliraportti tarjoaa arvokasta tietoa hiilimarkkinoiden kehityksestä ja sen vaikutuksista Suomen ilmastotavoitteisiin. Raportti ei ole kuitenkaan ole lopullinen ja siinä esitetyt havainnot voivat vielä muuttua hankkeen edetessä sääntelyn ja toimintaympäristön kehittyessä nopeasti.

Väliraportin jälkeen hankkeessa keskitytään ymmärtämään Suomessa tuotettujen hiilensidontaratkaisujen skaalaamisen mahdollisuuksia ja vuoden 2023 maaliskuussa julkaistun hiilimarkkinoiden hyviä käytäntöjä koskevan oppaan päivitystarpeisiin. Hankkeen loppuraportin julkaisu syksyllä 2024 tulee tarjoamaan kattavan kuvauksen hiilimarkkinoiden kehityksestä ja sen vaikutuksista Suomen ilmastotavoitteisiin, sekä antamaan suuntaviivoja hiilensidontaratkaisujen kehittämiseen ja skaalaamiseen.

VIKKE-hankkeen toteuttavat Valtioneuvoston kanslialle Gaia Consulting Oy, Pellervon taloustutkimuskeskus, Laininen Law Oy ja Perspectives Climate Group GmbH

Vapaaehtoisten ja säädeltyjen hiilimarkkinoiden yhteispeliä ja vaikutuksia selvitetään | Gaia.fi

Hiilineutraalisuus, ilmastopolitiikka, kestävä rahoitus, kompensaatiomarkkinat, uusiutuva energia, kestävä liiketoiminta, kehitysyhteistyö

anna.laine@gaia.fi
+358505131260

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityksestä keskusteltiin toimijoiden kesken toukokuussa COP28-ilmastokokous: Signaali fossiilisten polttoaineiden aikakauden päättymisestä Hiilestä kiinni -kehittämishankkeiden arviointiin uusi vaikuttavuuspolkumalli Pohjoismainen kiertotalouskehitys pohjaa rakennusalan muutokseen Vapaaehtoiset hiilimarkkinat: uusi opas kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä

Hiilineutraalisuustiekartat, organisaatioiden vastuullisuus, kestävä liiketoiminnan kehitys, vastuullisuusviestintä ja brändit

anna.pakkala@gaia.fi
+358 46 922 5593

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehityksestä keskusteltiin toimijoiden kesken toukokuussa Vapaaehtoisten ja säädeltyjen hiilimarkkinoiden yhteispeliä ja vaikutuksia selvitetään Ilmastoväittämät: voiko niihin luottaa? Vapaaehtoiset hiilimarkkinat: uusi opas kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä Kestävyyshaasteet eivät ratkea ilman pitkäjänteistä tutkimuksen rahoittamista

Ympäristö- ja ilmastopolitiikka, kestävä liiketoiminta, päästölaskenta

iris.mantyla@gaia.fi
+358504429633

Kirjoittajan muita artikkeleita:

COP28-ilmastokokous: Signaali fossiilisten polttoaineiden aikakauden päättymisestä