Iris Mäntylä

Osaamisalueet

Ympäristö- ja ilmastopolitiikka, kestävä liiketoiminta, päästölaskenta

”Kiinnostus kestävyysasioihin ja erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään syntyi jo nuorena, kun seurasin mielenkiinnon ja kauhun sekaisin tuntein luontodokumentteja, joissa kerrottiin ihmisen vaikutuksista eri eliölajeihin ja ekosysteemeihin. Dokumenteista saatu inspiraatio luonnonsuojeluun johdatti minut biologian ja ympäristötieteiden opintojen äärelle. Myöhemmin luonnontieteellinen näkökulma vaihtui yhteiskuntatieteelliseen ja päädyin syventymään kansallisen ja kansainvälisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan kiemuroihin sekä siihen, miten yritysten liiketoiminta suhteutuu kestävyysasioiden moninaiseen kenttään. Tällä polulla jatkan myös osana Gaian asiantuntijatiimiä, jossa keskityn erityisesti ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, kestävään liiketoimintaan sekä päästölaskentaan kestävän liiketoiminnan osana.

Gaian vahvuus on syvä- ja moniosaajien muodostama työyhteisö, joka pystyy yhdessä muuttamaan tieteen viestit käytännön ratkaisuiksi.”

+358504429633

iris.mantyla@gaia.fi