Takaisin 13.6.2023

Vapaaehtoisten ja säädeltyjen hiilimarkkinoiden yhteispeliä ja vaikutuksia selvitetään

white painted buildings under gray sky

Suomessa on jo useiden ministeriöhankkeiden kautta selvitetty vapaaehtoisten ilmastotoimien ja vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden ominaisuuksia, sääntelyä ja toimintaa. Keväällä tähän on saatu merkittävää jatkoa, kun uusi Valtioneuvoston TEAS-hanke on käynnistynyt. Nimihirviö ”vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvän kansainvälisen viitekehyksen vaikutukset Suomelle” eli tuttavallisemmin VIKKE-hanke jatkaa siitä mihin edelliset ministeriöiden selvitykset, kuten ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin, jäivät.

Mitä VIKKE-hankkeessa siis tutkitaan?

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kansainvälinen ja kansallinen kehittyvä lainsäädäntö sekä muut sitoumukset vaikuttavat vapaaehtoisten ilmastotoimien toteuttamiseen, ja näiden vaikutuksia Suomelle. Esimerkiksi EU:lta on tulossa uudistuksia niin päästökaupan kattavuuteen ja kunnianhimon tasoon, hiilenpoistojen sertifiointiin kuin ympäristöväittämien esittämiseen ja raportointiin. Samalla yrityksiä ohjaa valtava määrä kansainvälisiä vapaaehtoisia sitoumuksia ja ohjeistuksia liittyen ilmastotavoitteiden asetantaan, ilmastoväittämiin ja ilmastoyksiköiden käyttöön. Kansainvälisesti taas puidaan esimerkiksi Pariisin sopimuksen Artikla 6:n alaisten mekanismien toteutusta.

Hankkeen tarkoituksena on sanallistaa näiden muuttujien vaikutuksia Suomelle: mitä ne tarkoittavat kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle? Miten vapaaehtoiset ja velvoitemarkkinat vaikuttavat toisiinsa? Toisaalta miten yritykset ja niiden ilmastotavoitteet vaikuttavat kokonaisuuteen, ja miten tämä kaikki voitaisiin valjastaa siihen kaikkein tärkeimpään, eli ilmastonmuutoksen mahdollisimman ripeään hillintään?

VIKKE-hanke alkoi maaliskuussa 2023, ja jatkuu aina syyskuuhun 2024 asti. Selvitykseen kuuluu perinteisemmän kirjallisuuskatsauksen, tutkimus- ja asiantuntijoiden selvitystyön lisäksi myös kaksi kansainvälisen paneelin työpajaa, joista ensimmäinen pidetään kesäkuussa 2023. Kansainvälisen paneelin kautta hanke ja sen tavoitteet ovat jo nyt herättäneet kiinnostusta myös maailmalla. VIKKE-hankkeen aikana tullaan järjestämään myös suomalaisia sidosryhmätapaamisia, joista ensimmäinen syksyllä 2023.

Maailma ei vielä ole valmis, edelläkävijät voivat olla sitä muokkaamassa

VIKKE-hanketta toteutetaan erittäin dynaamisessa ja mielenkiintoisessa toimintaympäristössä. Yritysmaailman puolella ilmastotavoitteita ohjaavia sitoumuksia ja ohjeistuksia ollaan joko luomassa tai niihin odotetaan merkittäviä päivityksiä tänä vuonna. EU:ssa neuvotellaan parhaillaan hiilenpoistojen sertifiointia koskevan direktiivin yksityiskohdista, ja vihreitä väittämiä koskeva sääntely on menossa parlamentin hyväksyttäväksi. Artikla 6:sta käydään kovaa keskustelua kansainvälisesti, ja koko maailmassa vain kourallinen maita (mm. Ghana) on toistaiseksi konkreettisesti suunnitellut toteuttavansa Artikla 6:n mukaisia vastaavia mukautuksia kansallisiin päästötaseisiin hillintätulosten kaksoislaskennan välttämiseksi.

Koko ala on murrosvaiheessa, eikä kukaan maailmassa tiedä vielä vastauksia kaikkiin hiilimarkkinoita koskeviin kysymyksiin. Hiilimarkkinat eivät elä tyhjiössä, ja hankkeessa saatu ymmärrys vapaaehtoisten ilmastotoimien laajemmasta kehityksestä auttaa välttämään liian yksinkertaistettuja vastauksia asioihin, joissa niin moni asia vaikuttaa toisiinsa.

On siis merkittävää, että Suomessa Valtioneuvoston tasolla on lähdetty asiaa selvittämään, ja tässä Suomi voikin ottaa johtavaa asemaa alan kehityksessä. Tarkastelemalla laajempaa, kansainvälistä kenttää voidaan varmistaa, että Suomessa osataan valmistautua muutoksiin ja voidaan aktiivisesti kehittää alaa myös kansainvälisesti kilpailukykyiseksi.

VIKKE-hankkeen toteuttavat Valtioneuvoston kanslialle Gaia Consulting Oy, Pellervon taloustutkimuskeskus, Laininen Law Oy ja Perspectives Climate Group GmbH

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat: uusi opas kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä | Gaia.fi
Ilmastoväittämät: voiko niihin luottaa? | Gaia.fi