Takaisin 12.3.2019

Baltic Offshore Wind -ekosysteemi aikoo puolittaa merituulivoiman perustus- ja huoltokustannukset

Merituulivoima

Gaia koordinoi merituulivoimaan keskittyvää, yritysten muodostamaa Baltic Offshore Wind (BOW) -ekosysteemiä, jonka tavoitteena on rakentaa uusia yritysten väliseen yhteistyöhön, monipuoliseen osaamiseen ja kustannustehokkuuteen perustuvia merituulivoiman kokonaisratkaisuja.

BOW-ryhmän jäsenet haluavat ensisijaisesti pilotoida uusia kokonaisratkaisuja Itämeren olosuhteissa. Horisontissa siintää kuitenkin myös yhteinen kiinnostus konseptien skaalaamiseen globaaleille markkinoille osaksi kansainvälisiä arvoketjuja. BOW-ryhmän kautta yritykset luovat yhteisen perustan suomalaiselle merituulivoiman osaamiselle ja teknologiakehitykselle. Toiminnan kautta synnytetään uutta osaamista ja tähdätään konkreettisiin pilotointeihin ja demonstraatioprojekteihin, jotka toimivat erinomaisina referensseinä yrityksille myös kansainvälisillä markkinoilla.

Gaia on koonnut ekosysteemiin mukaan merkittävän joukon merituulivoimaan eri tavoin liittyviä yrityksiä. Verkosto tuo yhteen monipuolista osaamista sijoittajista rakentamisen, huollon ja kunnossapidon teknologia- ja palvelutoimittajiin sekä meriklusterin avaintoimijoihin.

Ekosysteemissä on mukana jo 15 yritystä

BOW-verkoston toiminta käynnistyi vuoden 2018 syksyllä. Ryhmä on kasvanut tasaisesti ja nyt mukana on jo 15 yritystä. Neuvotteluja käydään tällä hetkellä muutaman lisäyrityksen kanssa ja verkosto on edelleen innokas ottamaan uusia toimijoita mukaan.

Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Arctia Meritaito Oy, Boskalis Terramare Oy, EPV Oy, Finnish Sea Service Oy, Hyötytuuli Oy, Pori Offshore Constructions Oy, Prysmian Group Finland Oy, Rauma Marine Constructions Oy, SSAB Oy, Wärtsilä Finland Oy, Savcor Oy, Meriaura Group, Mobimar Oy ja Bladefence Oy. Gaia on saanut Business Finlandin kasvumoottorirahoitusta ekosysteemien orkestrointiin.

Uusilla kehitysprojekteilla kohti merkittävästi alempaa kustannustasoa

BOWin yritysryhmä on yhdessä tunnistanut teemoja, joissa se haluaa yhteistyöllä löytää uusia kokonaisratkaisuja. Teemoja on tällä hetkellä viisi, mutta listaa täydennetään, mikäli nykyiset tai uudet yritysjäsenet näin haluavat tehdä.

Tällä hetkellä työn alla olevat tarkemmat kehitysteemat ovat:

  1. Merituulivoiman sijainninohjauksen kehittäminen ja viranomaiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen
  2. Elinkaarioptimointi (ennakoiva huolto ja kunnossapito, huollon uudet konseptit)
  3. Sähköverkko-integraatiot
  4. Jalustojen suunnittelu, rakentaminen, asennus ja poisto
  5. Erikoisalukset ja -kalusto

Jokaisen teeman osalta jatkojalostetaan tällä hetkellä yksityiskohtaisempaa kehitysprojektia. Lisäksi kullekin teemalle määritellään selkeä tavoitetaso, kuten esimerkiksi jalustoihin tai huoltoon liittyvien kustannusten puolittaminen tai kokonaisvaltaisen merituulivoiman sijainninohjauksen kehittyminen.

Mukaan ekosysteemiin?

Baltic Offshore Wind -yritysekosysteemi on edelleen avoin uusille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita olemaan mukana merituulivoiman uusien kokonaisratkaisujen kehittämisessä. Mukaan pääsee liittymään ainakin maaliskuun 2019 loppuun saakka ja senkin jälkeen tietyin lisäehdoin.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää ekosysteemistä, ota yhteyttä Gaia Consultingin liiketoimintajohtaja Pekka Pokelaan, etunimi.sukunimi@gaia.fi, p. 040 544 1582.

LISÄTIETOJA

  • Suvi Häkämies, liiketoimintapäällikkö, etunimi.sukunimi@gaia.fi, p. 050 3311 495
  • Pekka Pokela, liiketoimintajohtaja, etunimi.sukunimi@gaia.fi, p. 040 544 1582

Kestävä liiketoiminta, Ilmastoystävälliset innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, Energia- ja resurssitehokkuus, Uusiutuva energia, Kiertotalous, Verkostojohtaminen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, EU- ja muut julkiset rahoitusinstrumentit.

suvi.hakamies@gaia.fi
+358503311495

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Energiaköyhyys Suomessa – onko sitä? Iso käsi yhteiskunnalle – yhteiskunnallinen kädenjälki todentaa toiminnan nettovaikutuksia Neljä näkökulmaa, joilla järjestelmällisesti vähentää kaupunkien kulutusperusteisia scope 3 -päästöjä Kaupunkien kulutusperusteiset päästöt: uusi toimintamalli järjestelmälliseksi päästöjen vähentämiseksi Ilmaston lämpenemistä hillitsevä kierto- ja jakamistalous kasvaa nopeimmin kaupungeissa Päästövähennykset ja viihtyvyys kulkevat kunnissa käsikädessä