Jasmin Järvinen

Jasmin Järvinen

Osaamisalueet

Yritysten ympäristövastuu, kestävät liiketoimintamallit, ruokaketjun vastuullisuus, ilmastonmuutos ja hiilikädenjälki, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, kestävä kulutus ja käyttäytymisen muutos, vastuullisuusviestintä ja -tiekartat, olennaisuusanalyysi, vaikutusten arviointi.

”Intohimo viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen syttyi aikanaan opiskellessani ympäristö- ja kestävyystieteitä. Uskon vahvasti, että maailmanlaajuiset kestävyyshaasteet, kuten ilmasto- ja biodiversiteettikriisi sekä luonnonvarojen ehtyminen voidaan ratkaista, mutta se edellyttää vastuullisuuden ja kiertotalouden kokonaisvaltaista integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin ja -malleihin, kestävämpää politiikkaa sekä laajaa käyttäytymisen muutosta vastuullisempien kulutuskäytäntöjen valtavirtaistamiseksi.

Luontopositiivisen, ilmastoneutraalin sekä kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistäminen on lähellä sydäntäni. Ennen Gaiaa työskentelin vastuullisuuden parissa yksityisellä ja julkisella sektorilla, minkä pohjalta ymmärsin vastuullisuuskonsultoinnin olevan minulle parhain paikka positiivisen vaikutuksen kasvattamiseksi. Gaiassa voin toimia muutoksentekijänä työskentelemällä huipputason kollegojen sekä asiakkaiden kanssa, jotka haluavat luoda jaettua yhteiskunnallista arvoa, löytää kilpailuetua kestävyydestä ja toimia edelläkävijöinä vihreässä siirtymässä.”

+358405689312

jasmin.jarvinen@gaia.fi