Leni Valsta

Osaamisalueet

Liiketoimintastrategiat ja toimeenpano, liiketoiminnan kehittäminen, vastuullisuusstrategiat ja toimeenpano, kiertotalouden liiketoimintamallit, strateginen muutosjohtaminen ja johtamisen kehittäminen

”Pitkän urani aikana erilaisissa liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä minulla on ollut konkreettinen mahdollisuus olla mukana edistämässä vastuullisuuden integroimista tärkeäksi ja olennaiseksi osaksi yrityksen strategiaa. Itse tätä muutosta ajaneena uskon, että yrityksillä on paljon potentiaalisia mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuden kannalta kestävämpää ja kannattavampaa liiketoimintaa esim. uusien kiertotaloutta tukevien liiketoimintamallien avulla tai integroimalla vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimintamallit osaksi yrityksen koko arvoketjua. Täytyy vain löytyä oikeaa asennetta, sitoutumista ja rohkeutta lähteä ajamaan muutosta askel kerrallaan. Gaialaisilla on mielestäni juuri oikea asenne, mikä tämän muutoksen ajamiseen tarvitaan, minkä takia olen erittäin iloinen mahdollisuudesta liittyä tähän huikeaan yhteisöön.

Innostun erityisesti siitä, kun saan auttaa asiakkaitamme heidän tulevaisuuden vastuullisuusohjelman rakentamisessa ja toimenpiteiden määrittämisessä osana yrityksen strategisen liiketoiminnan muutoksen johtamista. Nautin myös uusien kiertotaloutta tukevien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisesta ja kehittämisestä ja kestävän kehityksen periaatteiden integroinnista yrityksen toimintamalleihin muutoksen aikaansaamiseksi. Työskentely Gaialla avaa myös mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja oman ajattelun kehittämiseen ja haastamiseen useista eri vastuullisuuden näkökulmista, minkä koen erittäin positiivisena.”

+358505755685

leni.valsta@gaia.fi