Takaisin 27.9.2011

Onko kaukolämmössä älyä?

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Noin 2,6 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötaloissa. Kaukolämmön menestystarinan jatkuminen edellyttää, että kaukolämpöjärjestelmän älykkyyttä ja joustavuutta parannetaan tulevaisuudessa.

Kaukolämpö on energiatehokasta ja ympäristöystävällistä erityisesti silloin, kun lämmön tuotanto perustuu sähkön ja lämmön tehokkaaseen yhteistuotantoon sekä puhtaisiin polttoaineisiin, kuten bioenergiaan. Kaukolämmön kilpailukyky on ollut perinteisesti erinomainen.

Lämmitysmarkkinat ovat nyt murroksessa. Rakennusten energiatehokkuuden parantuminen, sähköiset lattialämmitykset kaukolämmitetyissä kohteissa sekä uudet lämmöntuotantoteknologiat luovat kaukolämpöalalle haasteita. Jotta kaukolämmön kilpailukyky säilyisi myös tulevaisuudessa, kaukolämpöyhtiöiden on kehitettävä uusia, innovatiivisia ratkaisuja.

Uusien ratkaisujen ydin ovat älykkyys ja joustavuus. Vaikka nykyinenkin kaukolämpöjärjestelmä sisältää jo älyä, sitä voidaan vielä lisätä huomattavasti. Kysymys onkin siitä, kuinka paljon lisää älyä ja joustavuutta kaukolämpöjärjestelmään voi ja kannattaa sisällyttää? Ainakin on varmaa, että tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmässä on paljon nykyistä enemmän hajautettua tuotantoa, lämmön varastointia, reaaliaikaista mittausta ja optimointia, kulutuksen ohjaustasekä uusia hinnoittelumalleja.

Älykkäässä kaukolämpöjärjestelmässä lämpöenergia tuotetaan joustavalla tuotantorakenteella, jossa hajautettu ja keskitetty tuotanto täydentävät toisiaan. Lämmön varastoinnin sekä kulutuksen ohjauksen avulla tasataan kulutushuippuja kustannustehokkaasti. Näin voidaan sekä välttää kallista tuotantoa että vähentää päästöjä.

Kulutuksen ennustamisen, mittaustiedon hyödyntämisen ja järjestelmän reaaliaikaisen ohjauksen avulla voidaan optimoida koko järjestelmän toiminta joka hetki. Älykkään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tukea myös uusilla hinnoittelumalleilla, jotka palkitsevat tarpeenmukaisesta ja tasaisesta lämpöenergian käytöstä.

Gaia on mukana kehittämässä älykästä, joustavaa ja kilpailukykyistä kaukolämpöä. Menestyminen tulevaisuuden lämmitysmarkkinoilla edellyttää kaukolämpöyhtiöiltä jatkuvaa sopeutumista muutoksiin. Niin luonnossa kuin liiketoiminnassa pätee Darwinin oppi: hengissä säilyy sopeutuvin – ei suurin eikä vahvin.

***

Juha Vanhanen on Gaian toimitusjohtaja, joka on seurannut kaukolämpöliiketoimintaa yli 20 vuotta. Hän on konsultoinut vuosien varrella yli 20 kaukolämpöyhtiötä sekä osallistunut useaan kaukolämmön tutkimushankkeeseen. Parhaillaan Gaia tekee selvitystä älykkäästä kaukolämpöjärjestelmästä osana Energiateollisuuden kaukolämmön tutkimusohjelmaa. Kolumnin ajatukset perustuvat tämän selvityksen alustavaan aineistoon ja Kaukolämpöpäivillä 2011 pidettyyn paneelikeskusteluun.