Takaisin 25.6.2020

Energiaverotus mahdollistaisi harppaukset kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Energia-ala on murroksessa sanoo Juha Vanhanen

Suomessa tehdään nyt tosissaan työtä hiilineutraaliuden eteen. Eri toimialojen kevään ja alkukesän aikana valmistuneet hiilitiekartat ovat osoittaneet, että energiasektorin hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi keskeisimmistä tehtävistä. Etenkin lämmityssektorilla on vielä paljon työtä edessä. Hukkalämpöjen talteenotto ja teollisen mittaluokan lämpöpumppujen hyödyntäminen ovat merkittäviä toimenpiteitä, joiden avulla kaukolämpöjärjestelmät voivat kehittyä hiilineutraaleiksi. Kehitystä voidaan edistää hallitusohjelmassa suunnitelluilla energiaverotuksen uudistuksilla.

Hukkalämpöä syntyy paljon esimerkiksi teollisessa tuotannossa tai datakeskuksissa. Monesti nämä laitokset sijaitsevat lähellä kaupunkeja, joissa taas tarvitaan rakennusten lämmitystä. Muutamia pioneerihankkeita kysynnän ja tarjonnan yhdistämiseksi onkin parhaillaan käynnissä. Esimerkiksi Porvoon Kilpilahden teollisuusalueelta kerätyn hukkalämmön on arvioitu korvaavan huomattavan osan pääkaupunkiseudun lämmöntarpeesta. Lisäksi esimerkiksi Paulig ja Helen ovat kertoneet projektistaan, jossa Pauligin kahvipaahtimon hukkalämmöllä lämmitetään myös pääkaupunkiseudun asuntoja. Mäntsälässä Nivos tuottaa 75 prosenttia kunnan keskustan kaukolämmöstä datakeskuksesta kierrätetyllä hukkalämmöllä.

Hukkalämmön laajemmalla talteenotolla olisi positiivisia vaikutuksia ainakin kolmesta eri näkökulmasta. Näistä ilmeisin on vähenevät päästöt, mutta myös taloudellisia hyötyjä on luvassa:

Vähenevät päästöt

Hukkalämmön talteenotto vähentää päästöjä, sillä hukkalämmöllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Lisäksi hukkalämmön talteenotto vähentää esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tarvetta lisätä muita polttoon perustuvia ratkaisuja.

Uutta liiketoimintaa jäähdytyksestä

Ilmastonmuutoksen edetessä lämmityksen lisäksi tarvitaan ratkaisuja myös jäähdytykseen. Lämpöpumppulaitokset voivat ratkoa näitä molempia kysymyksiä tehokkaasti. Esimerkiksi Katri Valan lämpöpumppulaitos tuottaa lämpöä 105 MW ja jäähdytystä 70 MW. Tällaisille ratkaisuille on kasvava kysyntä myös kansainvälisesti.

Positiivisia talousvaikutuksia

Hukkalämmön talteenotolla on niin alue- kuin kansantaloudellisiakin vaikutuksia, sillä talteenotto korvaisi ulkomaisia polttoaineita ratkaisuilla, joissa kotimaisuusaste on suurempi. Hukkalämpöjen hyödyntämisen lisäksi mahdollisuuksia on erilaisissa geolämpöjä hyödyntävissä ratkaisuissa.

Hallitusohjelmaan on jo kirjattu kaivatusti uudistuva energiaverotus. Tarkoituksena on siirtää kaukolämpöjärjestelmään kytketyt lämpöpumput alempaan sähköveroluokkaa sekä viedä tätä veroluokkaa kohti EU:n minimiä. Päätös viedä asia käytäntöön tarvittaisiin kipeästi, jotta lämpöpumput lisääntyisivät myös kaukolämpöverkossa ja lämmöntuotannossa otettaisiin harppauksia kohti hiilineutraalia tuotantoa.

Lue lisää energiamurroksesta: Energiamurros | Gaia.fi

Juha Vanhanen on Gaian vanhempi neuvonantaja.