Takaisin 21.2.2023

30 vuotta Gaiaa

1990-luvun alkupuolella yritykset alkoivat kiinnittämään entistä enemmän huomiota ympäristövaikutuksiinsa. Samaan aikaan energiamarkkinat vapautuivat, teknologiakehitys nopeutui ja energiasektorin liiketoiminta monipuolistui. Menestyvät yritykset halusivat ammattimaisesti analysoida ja johtaa ympäristö- ja energia-asioita.

Me molemmat uskoimme, että monien ympäristökysymysten ratkaiseminen oli meidän sukupolvemme tehtävä ja että ne olivat liian tärkeitä, jotta ne voisi jättää yksin poliitikkojen vastuulle. Yhdessä muiden osaajien kanssa halusimme tarjota asiantuntija-apua, joka auttaisi yrityskohtaisesti kääntämään ympäristöhaasteet mahdollisuuksiksi.

Yhteistyön pohjalta syntynyt Gaia oli 1990-luvulla selkeästi ympäristökonsulttitoimisto. Lähtökohtana oli alusta alkaen, että kysymykset, joiden parissa työskentelemme, ovat samanaikaisesti paikallisia ja globaaleja, ja että Gaian ja sen asiakkaiden täytyy kilpailla osaamisellaan samassa sarjassa maailman parhaiden toimijoiden kanssa.

1990-luvulla ympäristö- ja energiakysymykset olivat vahvasti politisoituneita. Tämän vuoksi Gaia korosti toimintakulttuurissaan vahvaa neutraliteettia ja jopa ylikorostettua ammattimaisuutta. Halusimme näyttäytyä asiakkaille ennen kaikkea asiantuntijoina, emme idealisteina. Piirteitä tästä asenteesta on vieläkin jäljellä Gaian kulttuurissa ja sama objektiivisuuden ihanne leimaa yhä Gaian asiakastyötä.

Gaian liiketoiminta, henkilöstö ja ammattilaisten osaamisen skaala kasvoivat tasaisesti. Yksi merkittävä käännekohta oli, kun Gaia valittiin vuonna 1999 hankkeeseen, jossa arvioitiin Balkanin sotien ympäristövaikutuksia. Vuosituhannen vaihteessa joukkoomme liittyi uutta osaamista erityisesti organisaatioiden riskienhallinnan, innovaatioiden ja tulevaisuuteen varautumisen saralla. 2000-luvun alussa Gaia avasi myös nopeassa tahdissa joukon uusia toimipisteitä ympäri maailmaa.

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Gaian painopiste kääntyi yksittäisistä ympäristö- ja energiaprojekteista kohti strategisempaa konsultointia samalla kun erityisesti ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset nousivat entistä selvemmin yritysten agendalle. Gaia määritteli itsensä uudestaan ensin kestävän kehityksen konsulttiyhtiöksi ja 2010-luvulla kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiöksi.

Gaian toiminta perustuu nyt ajatukseen, että yrityksillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaisessa taistelussa ja, että kestävä muutos on yrityksille valtava strateginen ja liiketaloudellinen mahdollisuus.

Vaikka Gaian työn pääpaino onkin yritysten kestävän muutoksen eli susformaation edistämisessä, teemme paljon yhteistyötä myös julkisten toimijoiden, järjestöjen ja tiedeyhteisön kanssa.  Gaian asiantuntijoille on tärkeää tuntea läpikotaisin se toimintaympäristö, jossa muutos tapahtuu. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaisella taistelulla on kiire ja siksi kaiken, mitä nyt suunnitellaan ja rakennetaan, tulee tukea hiilineutraaliustavoitteita. Se tarkoittaa, että kyse ei ole enää pelkästään strategioiden ja liiketoimintamallien muokkaamisesta, vaan konkreettisista, suuren luokan investointipäätöksistä.

Gaian liittyminen osaksi Swecoa vuonna 2021 oli luonteva jatko Gaian toiminnan kehitykselle, jossa on tavoiteltu jatkuvasti suurempaa vaikuttavuutta. Sweco on johtava eurooppalainen toimija yhdyskuntien ja teollisuuden rakenteiden suunnittelussa. Toimimalla vahvalla mandaatilla itsenäisenä yrityksenä, mutta osana Swecoa, Gaia jatkaa johdonmukaisesti kolmekymmentä vuotta rakennettua tarinaa. Nyt Gaian työnä on varmistaa, että ilmastotavoitteet ovat kirkkaina mielessä, kun tulevaisuuden kaupunkeja ja teollisuutta rakennetaan.

Ympäristö, vastuullinen liiketoiminta, ilmasto, katastrofien hallinta

pasi.rinne@gaia.fi
+358 400 464 127

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Viherpesu kuriin – miten vastuullisuudesta voi viestiä, kun EU:n Green Claims astuu voimaan? Kestävä kehitys on rauhaa Ilmastosopimuksen markkinamekanismi on Suomen ja koko maailman suuri mahdollisuus Ilmasto koskettaa jokaista Miksi yritysten tulee olla hiilineutraaleja? Vastuullinen kuluttaminen: valintojen tulee olla helppoja Vaikuttavuus Eerikkilän strategian keskiössä Uudet rahoitusmuodot tukisivat suomalaisten työtä kiertotalouden kehittämiseksi Hiilineutraali Gaia Keväthangilla talvien puolesta Sähkön tehomarkkinan tarve on syytä selvittää Vuoropuhelu on avain ympäristökonfliktien ehkäisyyn Raha ratkaisee kiertotaloudessakin Ympäristökompensaatio – lupa saastuttaa vai planeetan pelastus? (englanniksi) Hillitse päästöjä – hallitse säästöjä Maailmanloppuun 25 vuotta Itämeren viimeinen turska

Energia, ilmasto, ympäristö, riskienhallinta, kestävä liiketoiminta, biotalous, strategiat, due diligence, M&A

juha.vanhanen@gaia.fi
+358 50 5641889

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Energia-ala on murroksessa – ja siitä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti Energiaverotus mahdollistaisi harppaukset kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa Ansainta uusiksi kaupunkielämän murroksessa Voittaja tekee vaikutuksen Onko Suomi hyvä maa investoida? Tulevaisuus on energian jakelujärjestelmissä Onko kaukolämmössä älyä? Epävarma energiapolitiikka hämmentää markkinoita – Suomen energiapolitiikan pitää perustua avoimeen ja laaja-alaiseen tutkimustietoon