Takaisin 30.11.2020

Energia-ala on murroksessa – ja siitä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti

Energia-ala on murroksessa sanoo Juha Vanhanen

Talous sakkaa ja hallituksen asettamat hiilineutraaliustavoitteet luovat paineita liike-elämälle. Energia-alalle tilanne on kuitenkin mahdollisuuksia täynnä – jos ala pelaa korttinsa nyt oikein.

Energiantuotanto on nyt keskellä suurta murrosta. Suomessa hallituksen asettamat ilmastotavoitteet ovat energiasektorille erityisen merkittäviä, ja siirtymä fossiilisesta energiantuotannosta uusiutuvaan energiaan on yksi keskeisistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Samalla uusiutuva energia luo mahdollisuuden parempaan liiketoimintaan.

Monet energia-alan yhtiöt ovat viime vuosina panostaneet erityisesti tuulivoimaan, jonka kustannukset ovat laskeneet ja tehokkuus kasvanut. Tuulivoimalat olivat vielä 90-luvun alussa muutaman kymmenen metrin korkuisia ja niiden teho oli tyypillisesti 200 kW. Nyt tuulivoimaloiden napakorkeus on jo 150 metriä ja teho 5000 kW, ja kehitys jatkuu edelleen. Jo nyt tuulivoima on edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa.

Aurinkosähkössä on tapahtunut viime vuosina suuri pudotus kustannuksissa. Pian aletaan olla jo sillä rajalla, että suuret aurinkosähköjärjestelmät pystyvät tuottamaan sähköä kannattavasti tukkumarkkinoille. Aurinkosähkön etuna tuulivoimaan verrattuna on tuotannon painottuminen päiväaikaan, jolloin sähkön hinta on korkeimmillaan. Viime aikoina erityisesti päivä- ja yösähkön markkinahinnoissa on ollut suuri ero. Vaihteleva tuotanto ja markkinahintojen heilunta aiheuttaa monelle päänvaivaa, mutta samalla luo mahdollisuuksia hyödyntää hintaeroja.

Vety on tulevaisuutta

Energiasektorilla sähkön merkitys kasvaa. Sähköstä tulee merkittävä liikenteen käyttövoima, teollisuusprosessit sähköistyvät ja lämmön tuotannossa sähköä käytetään yhä enemmän lämpöpumpuissa. Sähköä on kuitenkin vaikeaa varastoida suuria määriä pidemmäksi aikaa. Tässä vetyteknologia tulee apuun. Sähkön avulla vettä voidaan hajottaa vedyksi ja hapeksi, etenkin silloin kun sähkö on edullista. Vety voidaan puolestaan muuntaa helpommin varastoitavaksi polttoaineeksi, kuten metaaniksi, metanoliksi tai ammoniakiksi. Vaihtoehtoisesti se voidaan käyttää sellaisenaan energiantuotantoon polttokennossa, esimerkiksi ajoneuvoissa tai polttokennovoimalaitoksissa.

” Tarvitaan rohkeutta ottaa ensimmäisiä askelia juuri silloin kun teknologia on lyömässä läpi – tai jopa hieman ennen sitä

Suuret investoinnit ovat riskialttiita ja kalliita. Suuret energiayhtiöt pystyvät tekemään investointeja itsekin, mutta pienille ja keskisuurille energiayhtiöille riskin jakaminen Mankala-mallilla sopii hyvin uusien teknologioiden testaukseen, pilotointiin ja demonstrointiin. Jokaiseen uuteen teknologiaan liittyy oppimisvaihe, ja siksi tarvitaan rohkeutta ottaa ensimmäisiä askelia juuri silloin kun teknologia on lyömässä läpi – tai jopa hieman ennen sitä. Silloin kun se hetki tulee, pitää olla valmius siirtyä nopeasti kaupallisiin ratkaisuihin.

Koronan tuoma hidastus antaa mahdollisuuden investoida uuteen teknologiaan

Korona on vaikuttanut jokaisen yrityksen liiketoimintaan. Myös energia-ala on saanut osansa kriisissä. Merkittävintä on ollut fossiilisten polttoaineiden hinnan lasku. Tästä huolimatta menestyvien yhtiöiden katse on jo tulevaisuudessa.

” Nyt pitää panostaa siihen, mitä markkinat arvostavat 5-10 vuoden päästä

Nyt pitää panostaa siihen, mitä markkinat arvostavat 5–10 vuoden päästä, jolloin taloudellinen tilanne on parempi ja teknologia kehittyneempää. 90-luvun lamasta selvittiin suurilta osin panostuksilla tuotekehitykseen ja tutkimukseen, joka johti Nokia-sektorin nousuun. Nyt sama voidaan toistaa energiasektorilla löytämällä ratkaisuja energiajärjestelmien älykkääseen hallintaan, energian varastointiin ja vetytekniikkaan. Näille riittää kysyntää niin Suomessa kuin maailmalla.

Gaia on auttanut energiayhtiöitä siirtymään kohti vähähiilisempää energiantuotantoa yli 25 vuoden ajan. Gaian vanhempi neuvonantaja Juha Vanhanen uskoo, että seuraavan 25 vuoden aikana muutosnopeus yllättää meidät kaikki.

Juha Vanhanen on väitellyt vuonna 1996 tohtoriksi omavaraisen aurinkovetyjärjestelmän käytön optimoinnista. Koelaitteistossaan hän operoi 800 W:n elektrolyysilaitteistoa ja 500 W:n polttokennoa.

Lue lisää energia-alan murroksesta: Energiamurros | Gaia.fi