Takaisin 3.5.2023

Kulutuspohjaisten päästöjen vähentäminen luo suuntaa tulevaisuuden ilmastotyölle

Kaupungeilla on suuri merkitys paikallisesti ja kansainvälisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kaupunkiverkosto Carbon Neutral Cities Alliancelle (CNCA) toteutettu uusi toimintamalli tarttuu kulutuspohjaisten päästöjen vähentämiseen. Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä verkoston, sekä sen 10 jäsenkaupungin kanssa Helsingistä New Yorkiin ja Kööpenhaminasta Adelaideen.

Kaupunkien ilmastotyössä on toistaiseksi keskitytty pääsääntöisesti kaupungin omien päästöjen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin (scope 1 ja 2). Kaupunkilaisten päivittäisestä kulutuksesta – ruuasta, tekstiileistä, kodinkoneista ja laitteista syntyvät kulutuspohjaiset kasvihuonepäästöt (scope 3) ovat olleet vielä vähemmällä huomiolla monissa kaupungeissa. Koska kaupungeissa kulutetaan paljon tuotteita ja palveluita, on kulutuspohjaisiin päästöihin kiinnitettävä kasvavaa huomioita myös kaupunkien ilmastotyössä.

Gaia Consulting toteutti kaupunkiverkosto Carbon Neutral Cities Alliance CNCA:lle ja sen jäsenkaupungeille toimintamallin, jonka tarkoituksena on tuottaa paitsi hyvää tietopohjaa siihen millaisin keinoin ja toimenpitein kaupungit voisivat aktiivisesti vähentää kulutuspohjaisia päästöjään sekä luoda prosessi ja selkeät etenemisaskeleet, joiden kautta kaupungit pääsevät eteenpäin päästöjen vähennystyössään. Työssä luodun toimintamallin kautta kaupungit voivat joko kokonaan käynnistää tai syventää jo käynnissä olevaan työtään kulutuspohjaisten päästöjen vähentämisen parissa. Kulutuskategorioista keskityttiin tarkemmin elintarvikkeisiin, tekstiileihin sekä elektroniikkaan ja kodinkoneisiin, mutta lopputulosta voidaan hyvin pitkälle käyttää myös kulutuskategoriasta riippumatottomassa työssä.

Tulevaisuuden ilmastotoimissa käsitellään kulutuksen roolia edistämällä siirtymistä lineaaritaloudesta kiertotalouteen. Siirtymä voi tehokkaasti vähentää päästöjä ja luoda samalla uusia taloudellisia mahdollisuuksia, uudistaa prosesseja sekä rakentaa uudenlaista yhteisöllisyyttä”, sanoo CNCA:n toiminnanjohtaja Simone Mangili.

Päästöjen laskentaan tarvittavassa datassa saatavuushaasteita

Kaupunkien kulutuspohjaisten päästöjen vähentämisen toimintamalli syntyi tiiviissä yhteistyössä 10 suuren kansainvälisen kaupungin kanssa. Toimintamallin pohjaksi kerättiin tietoa kirjallisuuskatsauksen, lukuisten haastattelujen, kaupunkityöpajojen sekä ohjausryhmän kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Osallistavien työmenetelmien avulla saatiin luotua hyvä kokonaiskuva kaupunkien nykyisistä tietokapeikoista sekä kokonaistilanteesta kulutuspohjaisten päästöjen vähentämisen osalta. Tietokapeikkoja tunnistettiin erityisesti datan saamiseen liittyen sekä työn viitekehyksenä toimineen ilmasto-oikeudenmukaisuuden kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Työssä vertaisarvioitiin suuri määrä niin kaupunkien, yritysten kuin muidenkin toimijoiden strategioita ja näiden pohjalta luotiin inspiraatiokatalogi toimenpiteisiin ja lähestymistapoihin, joilla kulutuspohjaisia päästöjä voidaan vähentää.

Kaupunkien kulutuspohjaisten päästöjen vähennysmatka alkaa tunnistamalla tärkeimmät sidosryhmät, valitsemalla omaan kaupunkiin sopiva lähestymistapa sekä rakentamalla sopiva yhdistelmä erilaisia toimia esimerkiksi kokoamaamme inspiraatiokatalogia hyödyntäen. Prosessi on tyypillisesti iteroiva ja sisältää tekemistä ja siitä oppimista. Paikallisen kontekstin ymmärtäminen on tärkeää, sillä esimerkiksi pohjoisessa ilmastossa asuminen tai paikallinen tyypillinen ruokavalio voi olla hyvin erilaisia riippuen siitä missä päin maailmaa ollaan”, tiivistää Gaian liiketoimintajohtaja Suvi Häkämies.

Toimintamalli tiivistää kaupunkien kulutuspohjaisten päästöjen vähennystyön 18 suosituksen kokonaisuudeksi, joka sisältää ilmastotyön yleisesti, ilmasto-oikeudenmukaisuuden huomioimisen sekä suosituksia liittyen päästöjen laskentaan ja seurantaan. Ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmat toimivat tarkastelukehyksenä koko työlle.

Toimintamallin työstöön osallistui Kaupunkiverkosto CNCA:n jäsenkaupunkien edustajia Helsingistä, New York Citystä, San Franciscosta, Kööpenhaminasta, Oslosta, Boulderista, Adelaidesta, Vancouverista, Tukholmasta ja Glasgowsta sekä C40 kaupunkiverkostosta.

Consumption-Based GHG Emissions Policy Framework for Cities

Carbon Neutral Cities Alliance CNCA on edelläkävijäkaupunkien verkosto, jonka tavoitteena on kaupunkien hiilineutraalisuuden saavuttaminen seuraavan 10–20 vuoden aikana. https://carbonneutralcities.org/

Gaia Consulting Oy on vuonna 1993 perustettu vastuullisuuskonsultointiyritys. Gaia tukee yrityksiä, organisaatioita ja yhteisöjä vihreän siirtymän murroksessa keskittyen erityisesti organisaatioiden susformaatioon, eli vastuullisuustransformaatioon. Gaia työllistää noin 80 muun muassa vastuullisuuden, kestävyyden, ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin, energian ja kiertotalouden asiantuntijaa. www.gaia.fi

Mediayhteydenotot:
Gaia Consulting Oy, viestintäpäällikkö Annika Stubbe, 0401683308, annika.stubbe@gaia.fi
Carbon Neutral Cities Alliance, Director of Engagement Michael Shank, +1 802 989 9432, michaelshank@carbonneutralicities.org

Carbon Neutral Cities Alliancen englanninkielinen tiedote aiheeseen liittyen