Takaisin 23.11.2022

Suomi voisi olla vihreän siirtymän muutosjohtaja – hyödynnämmekö mahdollisuuden?

Vihreä siirtymä

Valtionhallinnon ja kansainvälisten sopimusten rooli on oleellinen yhteisten vihreän siirtymän kannustimien luomisessa. Nopeimmin muutos tapahtuu kuitenkin talouselämässä. Maailmantalous heilahtelee, mutta vihreää siirtymää vauhdittaville yrityksille markkina on yhä kuumempi. 

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen ei ole kunnianhimoinen tavoite, vaan ehdoton minimi. Yrityksille tavoitteen saavuttaminen saattaa merkitä sääntelyn ja vastuullisuusvaatimusten lisääntymistä, mutta muutoksessa piilee myös suuria mahdollisuuksia. Kiristyvien vaateiden rinnalle syntyy tilaisuus kasvattaa liiketoimintaa edistämällä uusien ilmastoratkaisujen ja teknologisten innovaatioiden kehitystä niille, jotka osaavat tähän tarttua. Kun kestävyydestä syntyy kilpailuetua, vastuullisuus nousee yritysten agendalle yhä vahvemmin. Yritysten fokus siirtyy jalanjäljestä kädenjälkeen, kompensoinnista strategiseen liiketoimintaan.

Vihreä siirtymä vauhdittuu rahoituksella

Yritysten ydinliiketoiminnan tulee muuttua monesta syystä: niin kuluttajat kuin työntekijät edellyttävät vastuullista toimintaa, mutta suurin vauhdittaja on rahoituksen yhä vahvempi kohdistuminen vihreisiin investointeihin. Suunta on oikea, sillä vihreä siirtymä vaatii mahdollisimman paljon yksityistä rahaa taakseen. Tulevaisuuden menestyvien yritysten tulee kyetä jatkuviin kasvuloikkiin, mutta yhdistettynä kestävään arvolupaukseen ja kokonaisvaltaiseen, liiketoiminnan ytimestä lähtevään vastuullisuuteen.

Olemme siirtymässä aikaan, jossa yhä useampi yritys haluaa profiloitua vihreän siirtymän suunnannäyttäjänä. Suunnannäyttäjillä toiminnan läpileikkaava strateginen vastuullisuus tulee korvaamaan pistemäiset vastuullisuustoimenpiteet. Muutosta tulee kirittää yhteisenä rintamana, sillä ilmastonmuutos koskettaa meistä jokaista. Markkinatalouden lainalaisuudet pätevät myös tässä globaalissa kriisissä: siellä missä on ongelma, siellä on myös ratkaisu ja missä ratkaisu, siellä markkina.

Suomella mahdollisuus olla edelläkävijä

Suomella on myös kansainvälisesti poikkeuksellinen mahdollisuus olla vihreän siirtymän edelläkävijä. Erityisesti energiamurroksessa meillä on piinkovaa osaamista ja maailmanluokan ekosysteemi, jonka yhteistyötä ja vientipotentiaalia tulee voimistaa. Uudet ratkaisut, kuten vety ja hiiletön teräs, tuovat edetessään suuria muutoksia ja mahdollisuuksia ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Jotta pelaamme korttimme oikein, Suomen tulee kyetä investoimaan 4% bruttokansantuotteesta ilmastoinnovaatioiden vauhdittamiseen.

Nykyisellä verotuspohjalla tämä ei tapahdu muilla keinoin kuin edistämällä kestävää talouskasvua. Ilmaston lämpenemisen estäminen riittävällä tasolla ja tavoitteellisessa aikajänteessä edellyttää, että sekä julkinen rahoitus että kotimainen pääoma tähtäävät samaan maaliin. On ensisijaisen tärkeää, että koko elinkeinoelämän ekosysteemi on mukana keskusteluissa, kun kannustimia työstetään.

Lue lisää strategisesta vastuullisuudesta: Vastuullisuusvaatimukset — perustaso ei enää riitä | Gaia.fi