Takaisin 2.6.2023

Gaia 30 – miten huomioidaan tapahtuman vastuullisuus?

tapahtuman vastuullisuus

Gaia täyttää tänä vuonna kolmekymmentä. Juhlistamme tätä yhdessä asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja Gaia-alumnien kanssa iltatilaisuudessa. Gaian koko historian ajan kestävyysasiat ovat olleet toimintamme keskiössä. Siten myös vuosipäivätapahtuman järjestelyissä on huomioitu näitä näkökohtia – erityisesti ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Olemme Gaiassa laskeneet hiilijalanjälkiä ja laatineet päästövähennyssuunnitelmia yli viisitoista vuotta. Tiedämme, millaisia ilmastoväittämiä missäkin tapauksessa voi esittää ja miten luodaan vaikuttava vastuullisuusohjelma. Lisäksi Gaian osaaminen kattaa ympäristövaikutusten arvioinnin, kiertotalouden sekä sen, miten vastuullisuus nivotaan keskeiseksi osaksi liiketoimintaa. Muun muassa näiden teemojen parissa autamme päivittäin asiakkaitamme tekemään maailmasta puhtaamman ja turvallisemman.

Näin ollen hyödynsimme talon sisäistä osaamista, kun teimme päätöksiä tapahtuman järjestelyjä koskien. Juhlatilan oli tietysti vastattava myös tilaisuuden luonteeseen ja mitoitukseen. Kuitenkin jo mahdollisia tiloja kartoitettaessa rajauduttiin sellaisiin, joihin on hyvät julkiset kulkuyhteydet. Valintaprosessin edetessä esitettiin kysymyksiä vastuullisuudesta eri osapuolille.

Keskiössä suurimmat vaikutukset ja vaikuttamisen mahdollisuudet

Ilmasto- ja ympäristövaikutuksia punnittaessa on tärkeää keskittyä sekä suurimpiin vaikutuksiin että siihen, mihin asioihin valinnoillaan voi vaikuttaa. Keskeistä on toki myös, että eri vaihtoehdot ovat yhteismitallisia, jotta niitä voidaan verrata keskenään. Esimerkiksi ilmastovaikutuksia mitataan tästä syystä niin sanottuina hiilidioksidiekvivalentteina, jotka huomioivat eri tavoin vaikuttavat kasvihuonekaasut.

Energiankulutus ja energian alkuperä ovat usein keskeisessä asemassa. Juhlatilan valinnassa päädyttiin Töölössä sijaitsevaan vanhaan kauppakorkeakouluun. Tilat on peruskorjattu pari vuotta sitten palauttaen alkuperäistä 1950-luvun henkeä. Samalla parannettiin eristystä ja tekniikkaa siten, että energialuokka parani E:stä C:hen. Kiinteistösähkölle hankitaan jälkikäteen suomalaisen tuulivoiman alkuperätakuut.

Hankintojen ja palveluiden painoarvo merkittävä

Erilaiset hankintoihin ja palveluihin liittyvät vaikutukset voivat olla kuitenkin jopa merkittävämpiä, joskin epäsuoria ja vaikeammin hallittavissa. Juhlia järjestettäessä tällaisia hankintoja ovat esimerkiksi tarjoilut, koristelut ja ohjelmanumerot.

Tiloissa toimivalla ravintoloitsijalla on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Vuosittain päivitettävä ympäristöohjelma kattaa henkilöstön ympäristötietoisuuden lisäämisen, ruokahävikin minimoimisen ja ruoan alkuperän huomioimisen. Raaka-aineiden hankinnoissa painotetaan lähituotantoa ja luomua. Gaia on lisäksi valinnut tilaisuuteen lihattomat tarjoilut.

Juhlien koristeluihin käytetään hävikkikukkia, eli kukkakauppojen ja tukkujen ylijäämää. Tällä valinnalla tuemme toimintaa, jossa kerran tuotettuja materiaaleja pidetään käytössä mahdollisimman pitkään. Aina ei ole niin oleellista tietää tarkkaan, kuinka paljon päästöjä tai raaka-aineita tekemällään valinnalla säästää, sillä pienistäkin teoista muodostuu isompi virta.

Tilaisuuden ohjelma järjestetään pitkälti itse. Juhlissa kuullaan musiikkia, sekä pidetään puheita ja paneelikeskustelu, johon on kutsuttu Suomen eturivin vastuullisuusosaajia. Ohjelma on laadittu ja valmisteltu asiantuntijoidemme yhteistyönä.

Kädenjäljellä lisäarvoa tilaisuuden vastuullisuuteen

Tilaisuuden ohjelman suunnittelu kuvastaa myös sitä, että haitallisten ympäristövaikutusten minimoimisen lisäksi työskentelemme paljon myönteisten tekojen eli kädenjäljen ja vaikuttamisen parissa. Siten tilaisuudessa paneudutaan vihreään siirtymään, vastuullisuuden johtamiseen kautta aikojen sekä kestävyysmuutokseen eli susformaatioon.

Vastuullisen tapahtuman järjestämisen ei tarvitse olla vaikeaa, se vaatii vain hieman erilaista asennoitumista ja rutiineista poikkeamista.

Mikä on yrityksen hiilikädenjälki ja mitä etua sillä voi saavuttaa? | Gaia.fi
Susformaatio – uudelleen määritelty arvonluonti varmistaa kestävän kasvun  | Gaia.fi
Vastuullisuuden mittaaminen: mielikuva ei ole hyvä tunnusluku | Gaia.fi

Ympäristökemia ja ekotoksikologia, ympäristövaikutusten arviointi, luvitus & sääntely, päästölaskenta ja elinkaarianalyysit (LCA), riskinarviointi ja -hallinta

venla.kontiokari@gaia.fi
+358407475881