Takaisin 12.11.2020

Tiekartasta käytäntöön – kestävä rahoitus avittaa vihreää siirtymää

Kestävä rahoitus

Kestävä rahoitus on aihe, jossa Suomella on etunoja. Suomi laati ensimmäisenä maana kestävän rahoituksen tiekartan vuonna 2019. Nyt on aika hioa tiekartan suosituksia ja aloittaa käytännön työ.

Suomi on sitoutunut saavuttamaan Agenda 2030 -tavoitteet tällä vuosikymmenellä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää saumatonta yhteispeliä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä, ja merkittävää murrosta myös rahoitusjärjestelmässä. Hallituksen tavoitteena on luoda sellainen pelikenttä, joka kannustaa suuntaamaan yksityistä rahoitusta nimenomaan kestävän kehityksen mukaisiin investointeihin. Tämän takia Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt hankkeen, joka pyrkii viemään viime vuonna valmistuneen kestävän rahoituksen tiekartan käytäntöön. Gaia luotsaa hanketta yhteistyössä AARC Ltd:n ja Trinomics B.V.:n kanssa.

Yksityisellä rahoituksella on tärkeä rooli kestävän kehityksen toteutumisessa

Hankkeen aikana kaikki keskeiset suomalaiset toimijat otetaan mukaan tunnistamaan rahoitusratkaisuja ja toimintatapoja, jotka tähtäävät siihen, että kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia sijoituksia, niin pieniä kuin suuriakin, saadaan liikkeelle jatkossa enemmän ja tehokkaammin. Kumppanuudet ovat tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa ja niitä tukevan rahoitusekosysteemin luomisessa.

Hanke tukee julkista sektoria kestävän kehityksen rahoitusekosysteemin edellytysten luomisessa ja kehittämisessä. Kestävän kehityksen käytännön ratkaisujen toteutuksessa yksityisen rahoitusalan toimijoilla, yrityksillä, kaupungeilla, tutkimusorganisaatioilla, oppilaitoksilla ja kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli.

Tällä hetkellä tavoitteiden mukaiset sijoituskohteet ja -tarpeet eivät riittävissä määrin kohtaa yksityisen pääoman kanssa. Innovatiivisten kestävän kehityksen ratkaisujen pilotointiin, kaupallistamiseen ja skaalaamiseen tarvitaan vauhtia. Myös investointien kestävän kehityksen vaikuttavuudesta on kyettävä raportoimaan ja viestimään nykyistä selkeämmin ja uskottavammin.

Ratkaisuja kehitetään piloteissa

Hankkeessa mukana olevat toimijat kehittävät ratkaisuja piloteissa, jotka valitaan vuorovaikutuksessa yksityisen ja julkisen sektorin keskeisten asiantuntijoiden kanssa. Pilottiekosysteemit voivat kohdistua esimerkiksi hiilineutraalisuutta, kestävää ruokajärjestelmää, tasa-arvoista koulutusta, terveyttä, osallistavaa digitalisaatiota, kestävää metsätaloutta, kestäviä vesiratkaisuja, biotaloutta, älykkäitä liikennejärjestelmiä tai kokonaisuutena kiertotaloutta edistäviin ryppäisiin.

Pilottien kautta hanke pyrkii tuomaan käytäntöön konkreettisia kestävän rahoituksen ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista vahvistaa nykyisen rahoitusekosysteemin toimintaa, poistaa olemassa olevia pullonkauloja ja vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen suomalaisen osaamisen, innovaatioiden ja yhteistyön kautta. Kehitettävät kestävän rahoituksen lähestymistavat, työkalut ja rahoitusratkaisut on tarkoitus saada laajempaan käyttöön Euroopassa ja muualla hankkeen jälkeen.

Lue lisää kestävästä rahoituksesta: Kestävä rahoitus ja taksonomia | Gaia.fi (seravo.com)

Kestävän rahoituksen hanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan Euroopan komission rakenneuudistusten tukiohjelman tuella. Lisätietoja hankkeesta, sen etenemisestä sekä hankkeeseen liittyvää materiaalia täällä.

Hanna Värttö, Liiketoimintapäällikkö, Gaia
Mikko Halonen, Johtava asiantuntija ja osakas, Gaia

Ilmastonmuutos, vastuullinen liiketoiminta, kestävä rahoitus, kehitysyhteistyö

mikko.halonen@gaia.fi
+358 40 700 2190

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Sopeutumisen jalo taito kirkastuu kriisien keskellä Vihreä rahoitus puhuttaa, mutta älä anna hypen hämätä Kestävän rahoituksen tiekartta avaa Suomelle etulyöntiaseman rahoitusmaailman murroksessa Onko Suomen Agenda2030-tiekartta kaikkien tiekarttojen äiti?