Pekka Pokela

Osaamisalueet

Liiketoiminnan kehittäminen, kansainvälinen strateginen myynti, strategiset kumppanuudet, vastuullisuusstrategiat ja liiketoimintakonseptit, strategiaprosessit, strateginen T&K, innovaatioprosessi, teknologia ja digitalisaatio

“Olen koko urani tehnyt töitä innostavien ja haasteellisten kehityshankkeiden parissa. Niiden näkökulmat ja tulostavoitteet ovat vaihdelleet yritysten liiketoiminnasta teknologiakehitykseen ja tutkimukseen sekä toimialoja koskeviin kilpailukykytekijöihin.

Liiketoiminnan ja kilpailun muutosten lähtökohdista toteutettavat konsultointiprojektit sähköistävät yritysten strategista ajattelua. Niillä haetaan uusia kilpailukykytekijöitä, keinoja erottua markkinalla ja uusia kasvumahdollisuuksia – innovatiivisesti. Liiketoiminnan kehittämisessä yhdistyvät vahvasti toisiaan tukevat elementit: tulevaisuuden kassavirta ja kestävä kehitys. Kestävä kehitys pyrkii optimoimaan talouden, ympäristön ja sosiaalisen ulottuvuuden.

Koen Gaian eettiset normit ja arvot hyvin läheisinä itselleni. Huomasin sen jo ennen liittymistäni Gaian tiimiin. Yhteinen perusta innostaa minua olemaan osa joukkuetta, jonka missio on nopeuttaa kestävän kehityksen toteutumista. Kehityksen vaikutukset näkyvät yksilö-, yritys-, organisaatio- ja yhteiskunnan tasoilla hyvinvointina ja kilpailuetuna. Markkinat ja asenteet ovat muuttumassa nopeasti. Haluan olla Gaiassa tämän muutoksen ytimessä!”

+358 40 544 1582

pekka.pokela@gaia.fi