Takaisin 3.2.2021

Pauli Aalto-Setälä: ”Yrityksiltä odotetaan vastuullisuustekoja nyt enemmän kuin koskaan aiemmin”

Vastuullisuudella on nyt kysyntää. Yritykset miettivät, miten vastuullisuusteot muuttuvat liiketoiminnaksi – tässä vastuullisuuden asiantuntijat voivat olla avuksi.

Pauli Aalto-Setälän mukaan yritysten vastuullisuusjulistusten aika on ohi. Ainoastaan silloin, kun vastuullisuus muuttuu vastuullisuusteoiksi, syntyy uutta, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Sen saavuttamiseksi yritysten täytyy katsoa tulevaisuuteen ja uskaltaa ottaa tarpeeksi rohkeita askelia, kuten tehdä investointeja. Esimerkiksi Neste on tässä erinomainen esimerkki.

Millaisena näet tulevaisuuden?

Paluuta eiliseen ei ole, on typerämpiä latteuksia mitä tiedän, sillä eihän taaksepäin ole kelloa pystynyt siirtämään koskaan! Ainoa suunta on huomista, tulevaisuutta kohden. Menneisyyttä tutkivat historioitsijat ja arkeologit. Edelleen myös liioitellaan lyhyen aikavälin muutoksen suuruutta, koska on vaikeaa nähdä nykyhetkeä pidemmälle. Esimerkiksi pandemia aiheutti yhtäkkisen pysähdyksen, kun se esti meitä liikkumasta ja lähestymästä toisiamme. Tämä muutos järisytti planeetan jokaista yhteiskuntaa, yritystä ja ihmistä. Jo nyt voidaan kuitenkin nähdä, miten suuret kehityssuunnat, megatrendit, etenevät tuttuun tapaansa. Ihmiset matkustavat heti kun pystyvät, ilmastokriisi on täällä, palvelut digitalisoituvat.

Toisaalta yllättävää pandemian tuomassa muutoksessa on ollut se, miten eri tavoin se on vaikuttanut organisaatioihin: yksi kolmesta Dentsun kansainväliseen kyselytutkimukseen osallistuneesta yrityksestä sanoo hyötyneensä tavalla tai toisella koronan tuomasta muutoksesta. Kolmasosa on kärsinyt muutoksesta ja lopuilla ei ole näkyvissä suurta muutosta mihinkään suuntaan. Menestyneimmät ovat ottaneet esimerkiksi jättiharppauksia digitaalisuuteen. Pakkotilanne voi siis parhaimmillaan olla mahdollisuus rakentaa uutta.

Miten yritys voi tehdä vastuullisuustekoja tulevaisuuskestävästi?

Kyse on ymmärryksestä. Pitää pohtia, mikä on yrityksen liiketoiminnassa kaikkein olennaisinta ja mitä asiakas tarvitsee menestyäkseen kestävästi.  Lisäksi kyse on vastuullisuuden tekemisestä näkyväksi. Kun pandemian takia annettiin lopulta Suomessakin maskisuositus, tehtiin vaadittava käyttäytymisen muutos kaikille näkyväksi. Samalla tavalla esimerkiksi kierrätys tai vähäpäästöisten liikennevaihtojen suosiminen tekee yrityksen arvot näkyviksi sen työntekijöille ja muille sidosryhmille. Kun vastuullisteot ovat keskiössä kaikessa toiminnassa, se pysyy näkyvissä ja vaikuttaa ajatteluun. Tällöin yritykseltä osataan myös vaatia koko ajan vastuullisempaa toimintaa – ja näin syntyy positiivinen itseään ruokkiva kehä.

Miten vastuullisuuskonsultti auttaa parhaiten asiakastaan?

Vaikka vastuullisuudella tuntuu olevan nyt paljon kysyntää, monet yritykset tarvitsevat apua ottaakseen tarpeeksi rohkeita askelia kestävän kehityksen suuntaan. Gaian toiminta perustuu siihen, että vastuullisuus on vaikuttavaa silloin, kun se luo uutta liiketoimintaa. Siksi yritykselle ulkoisen asiantuntijan tuoma näkökulma on arvokas.

Konsultti epäonnistuu silloin kun briiffin jälkeen syntyy vain raportti. Sen sijaan pitäisi onnistua muuttamaan asiakasyrityksen ajattelua. Parhaimmillaan asiantuntija ymmärtää asiakkaansa tarpeet ja niiden muutokset ja asemoi itsensä sekä tarjoamansa niihin jatkuvasti. Muuttuen ja muuttaen. Jotta voisimme olla näin dynaamisia, haluaisin nähdä vastuullisuuden asiantuntijoiden ottavan mallia leaneja ja agiileja työskentelytapoja hyödyntävistä yrityksistä, kuten pelifirmoista.

Miten yritys muuttaa omat vastuullisuusaikeensa teoiksi, jotka puhuttelevat sen kaikkia sidosryhmiä?

Vastuullisuudessa lupailun aika on ohi. Lähtökohtaisesti yrityksille on suhteellisen helppoa luoda tarina, mutta on paljon vaikeampaa muuttaa se toiminnaksi – ja ainoastaan vastuullisuustekoina vastuullisuus muuttuu uudeksi bisnekseksi, jolla on esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteille vaikutusta. Jotta tarina kääntyy teoiksi, yrityksessä on oltava yhteinen näkymä tulevaisuudesta. Sen lisäksi päästäkseen riittävän konkreettiselle tasolle, strategian sijaan yrityksissä voitaisiin puhua enemmän suunnittelusta. Suunnittelun keskellä on kestävä kehitys ja ympärillä selkeät mittarit ja tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa.

Suunnittelu siirtää yrityksen ajattelun tulevaisuuteen. Moottoripyöräillessäni opin, että ajan seuraavasta mutkasta ulos, jos tuijotan sitä lähestyessäni. Kantatakseni prätkää oikein katson eteenpäin ja vältän katsomasta lähimpään mutkaan. Niin pysyn hengissä ja pidän vauhdin. Tätä ajatusta voi hyödyntää myös yrityksissä: kun katsoo yhdessä pidemmälle horisonttiin, on mahdollista saada ihmeitä aikaan.

Lue lisää vastuullisuuden strategisesta johtamisesta: Strateginen vastuullisuus | Gaia.fi

Pauli Aalto-Setälä on Suomen suurimman markkinointiyhtiö Dentsun Suomen toimitusjohtaja ja Gaian hallituksen jäsen.