Takaisin 12.3.2014

Liikenneturvallisuusongelma vai asenneongelma?

Suomi on liikenneturvallisuudessa EU:n keskitasoa, ja liikennekuolemien väheneminen on ollut meillä selvästi hitaampaa kuin muissa Pohjoismaissa. Tavoitteen – liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentämisen – toteutuminen on epävarmaa.

Suomen tieliikenteen turvallisuusvision mukaan ”kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä”. Tavoitteeksi on asetettu jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Vuonna 2013 tieliikenteessä loukkaantui jopa tavoitteita vähemmän ihmisiä, mutta liikennekuolemia ei onnistuttu vähentämään tavoitetasolle. Tavoitteiden saavuttaminen on epävarmaa.

Suomi on liikenneturvallisuudessa EU:n keskitasoa. Meitä edellä ovat kaikki Pohjoismaat sekä muun muassa Italia ja Espanja. Keskimäärin EU-maat ovat kyenneet vähentämään liikennekuolemia 2000-luvulla noin 50 prosenttia. Suomessa sen sijaan liikennekuolemat ovat vähentyneet vain 40 prosenttia. Myös vuosina 1997–2013 Suomen liikennekuolemien väheneminen on ollut selvästi hitaampaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Liikenneviraston ja Trafin teettämä tuore liikenneturvallisuusvertailu Suomen, Ruotsin, Hollannin ja Ison-Britannian välillä osoittaa, että Suomen kehnohko sijoitus eurooppalaisessa tieliikenneturvallisuusvertailussa rakentuu ainakin seuraavista osatekijöistä:

  • Pitkät ajomatkat, jotka johtuvat suurista etäisyyksistä ja vähäisestä joukkoliikenteen käytöstä, altistavat riskeille. Myös väsymys pitkillä ajomatkoilla kasvattaa vaaratilanteiden mahdollisuutta.
  • Vertailumaita keskimäärin vanhempi autokanta tuottaa suuremman todennäköisyyden joutua onnettomuuteen ja suojaa matkustajia huonommin onnettomuustilanteessa.
  • Asenneongelmat erityisesti nuorilla miehillä – eli hölmöily – kasvattavat riskejä.

Vertailun mukaan Suomessa on myös turvattomampi raide- ja vesiliikenne. Lisäksi Suomi on kotitapaturmien määrässä Euroopan kärkimaita. Myös murhatilastojen ja tieliikennekuolemien välillä on heikko yhteys. Eräänä kuriositeettina voidaan mainita OMX-Helsinki-osakeindeksin ja liikennekuolemien välinen suhteellisen voimakas korrelaatio: nousukaudella kuolee enemmän ihmisiä liikenteessä, eivätkä autoilla ajettujen matkojen vaihtelut selitä tätä vaihtelua.

Eräiden tutkimusten mukaan noin puolessa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on arvioitu olleen kyse tietoisesta riskinotosta ja puolessa arviointivirheestä. Suomessa näyttäisi siis vallitsevan laajempi kansallinen turvallisuuden asenneongelma, ei pelkkä liikenneturvallisuusongelma.

Hallinnon ansiokas nollavisiotyö tähtää liikenneympäristön tekemiseen turvalliseksi, mutta ei pysty vaikuttamaan ratin ja penkin väliin. Siksi todellinen muutos lähteekin meistä itsestämme. Muutamalla helpolla keinolla saat paljon aikaan.

  • Käytä julkista liikennettä aina kun mahdollista.
  • Kiinnitä turvavyö ja vaadi sen käyttöä kaikilta matkustajilta.
  • Käytä pyöräilykypärää. Käytä heijastinta.
  • Älä aja ylinopeutta. Ajansäästö on yleensä mitätön.
  • Pidä pitkillä matkoilla paljon taukoja tai huolehdi, että sinulla on keskustelukumppani.
  • Aja taajamissa korostetun rauhallisesti ja ennakoiden.
  • Kulje kevyessä liikenteessä ennakoitavasti ja suhtaudu kaikkiin ajoneuvoihin ikään kuin niiden kuljettaja ei näkisi sinua.

Turvallista matkaa.

Tuomas Raivio

Kirjoittaja on Gaian liiketoimintajohtaja, joka työskentelee riskienhallinnan ja arvioinnin parissa.

Lue lisää: Tieliikenneturvallisuuden pirullinen ongelma (pdf)