Takaisin 14.2.2017

Yhteiskunnallisesti vaikuttava liiketoiminta tarkoittaa parempaa taloudellista menestystä

Gaia on ollut mukana hankkeessa, jossa tarkasteltiin Elisan tarjoaman digitaalisen terveydenhuollon palvelun yhteiskunnallisia vaikutuksia talouden, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tapaustutkimus koski astman diagnosoinnin etämittauksen vaikutuksia perusterveydenhuollon hoitoketjussa Hämeenlinnassa – millaisia hyötyjä tai haittoja etämittauksesta koituu perinteiseen toimintamalliin verrattuna ja mihin ne kohdistuvat.

Tutkimuksen tulokset kansalliselle tasolle skaalattuna osoittivat, että astman etämittauksella voidaan vuodessa saavuttaa noin 3,5 miljoonan euron säästöt. Aikaa säästyy yli 4000 henkilötyöpäivää ja energiaa 97 MWh, hiilidioksidipäästöt vähenevät 25 tonnia ja jätteiden määrä 3,2 tonnia.

Hämeenlinnan tapaustutkimus koski pelkästään perusterveydenhuoltoon liittyvän astman hoitoketjun digitalisointia. Globaalina megatrendinä digitalisaatio tuo vaikuttamisen mahdollisuuksia terveydenhuollon lisäksi myös monelle muulle toimialalle, kuten esimerkiksi valmistavaan teollisuuteen sekä finanssialalle, joissa päivän polttavina puheenaiheina ovat IoT- ja blockchain-teknologiat. Ajattelemalla ja ennen kaikkea tekemällä perinteisiä asioita uudella tavalla ja uusia liiketoimintamalleja hyödyntäen sekä ihmiset, yritykset että ympäristö voittavat.

Yhteiskunnallisesti vaikuttava liiketoiminta tarkoittaa myös parempaa taloudellista menestystä. Yritys, joka pystyy kertomaan tuotteensa tai palvelunsa yhteiskunnalliset vaikutukset, on vahvoilla, kun asiakas asettaa ratkaisuntarjoajat paremmuusjärjestykseen. Kun kilpailun loppusuoralla ovat taloudellisesti tasavertaiset vaihtoehdot, asiakas valitsee todennäköisesti vaihtoehdon, jonka sosiaaliset tai ympäristölliset vaikutukset ovat paremmat.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu erityisesti niillä aloilla, joilla julkinen sektori on merkittävä toimija, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa sekä vesi-, energia- ja jätehuollossa. Näillä aloilla toimivien yritysten on pystyttävä tuomaan nykyistä paremmin esille oman toimintansa vaikutukset ympäristöön, ihmisten arkeen, aluetalouteen ja koko kansantalouteen. Esimerkiksi julkisia investointipäätöksiä tehdään taloudellisten perusteiden lisäksi niiden yhteiskunnallisen kokonaisvaikuttavuuden näkökulmasta. Sosiaaliset ja ympäristölliset vaatimukset korostuvat myös yksityisellä puolella väestönkasvun, ilmastonmuutoksen, ympäristön pilaantumisen ja luonnonvarojen hupenemisen myötä.

Digitalisaatio itsessään ei ratkaise mitään, vaan se ennemminkin mahdollistaa uudenlaiset ratkaisut. Astman etädiagnosoinninkin tapauksessa koko hoitoketju piti ajatella uudestaan ja vasta sitä kautta syntyi säästöjä ajankäytössä, kustannuksissa, energiankulutuksessa, hiilijalanjäljessä, materiaalien käytössä. Mahdollisuudet vaikuttaa positiivisesti koko yhteiskuntaan ovat rajattomat, kun asioita uskalletaan tutkia, tehdä ja kokeilla uudella tavalla.