Takaisin 4.3.2019

Vastuullinen liiketoiminta on valttikortti kasvuun ja parempaan bisnekseen

vastuullinen liiketoiminta

Vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa. Väitteen osoittavat todeksi useat viimeaikaiset tutkimukset ja kirjoitukset. Muun muassa Financial Timesissä ja Harvard Business Review:ssä nostetut tutkimukset osoittavat, että pitkällä aikavälillä vastuullisuus tuottaa kannattavuutta ja kasvua – sekä minimoimalla riskejä että luomalla avauksia oikeasti uudelle liiketoiminnalle.

Vastuullisuuden valttikortti on kaikkien yritysten käytettävissä ja se takaa riskittömämmän, ennakoivamman ja sidosryhmiä kuuntelevan liiketoiminnan. Monet yritykset ovat jo lyöneet valttinsa pöytään ja käynnistäneet kestävän kasvun.

Jotta valttikortilla päästään tyhjentämään koko pöytä, tulee muutkin kortit pelata oikein. Voiton mahdollisuudet voidaan tuplata, kun edellä mainittujen asioiden lisäksi vastuullisuustyötä fokusoidaan vahvasti liiketoimintaan.

Tärkeintä on tunnistaa vastuullisuuden ja liiketoiminnan yhtymäkohdat omalla toimialalla ja omassa yritystoiminnassa.

Tunne korttisi ja keskity olennaiseen

Liiketoimintaa vauhdittavan vastuullisuustyön fokusointi alkaa sidosryhmille olennaisten teemojen selvittämisestä ja oman liiketoiminnan mahdollisuuksien ymmärtämisestä. Se, mihin kannattaa keskittyä, selviää vain asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun tuloksena.

Tällainen keskustelu on muutenkin arvokasta, kuin korttien laskeminen konsanaan. Kuuntelemalla voidaan oppia, miten globaalit ja tulevaisuuden trendit voivat vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen sekä omaan toimialaan ja toimintaympäristöön laajemminkin sekä erityisesti ymmärtää mitä uusia mahdollisia korttipareja voikaan löytyä

Sidosryhmistä asiakkaiden, ja heidän asiakkaidensa, toiveiden ja tarpeiden tulee olla vastuullisuustyön keskiössä, sillä juuri niihin kohdistuvat vastuullisuustoimet hyödyttävät eniten sekä yrityksen omaa että sen asiakkaiden liiketoimintaa. Lopulta myönteiset vaikutukset kantautuvat arvoketjun loppupäässä oleville kuluttajille. Heidän kauttaan hyödyt jakautuvat laajemmin koko yhteiskuntaan.

Luonnollisesti tämä kaikki tukee kyseistä liiketoimintaa hyvin vahvasti. Ja mitä paremmin vastuulliset yritykset menestyvät, sitä suurempaa positiivista arvoa – taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä – ne luovat yhteiskuntaamme.

Vain pelaamalla voit löytää voittavan käden – ja turvata pelin jatkumisen

Valttien ja ässien löytäminen ei ole helppoa. Se vaatii pelisilmää, vahvaa fokusointia sekä monialaista yhteistyötä yrityksen sisällä, jotta ulkoisiin signaaleihin osataan reagoida oikein.

Strategisen johtamisen, myynti- ja markkinointiponnistelujen sekä innovaatiotoiminnan tulee ymmärtää vastuullisuuden arvo ja ammentaa siitä uusia kehitystyön kärkiä liiketoiminnan vauhdittamiseen. Kaiken tämän tulee tähdätä yhteen maaliin ja luoda yhteisiä, konkreettisia ja toiminnan muihin mittareihin integroituja tavoitteita.

Nykyajan yritys pärjää vain olemalla vastuullinen, innovatiivinen ja uudistuva. Yhteiskuntamme, ilmastomme ja kulutuskäyttäytymisemme muuttuu sellaista vauhtia, että ilman herkkyyttä ja rohkeaa muuntautumiskykyä on vaikea pärjätä ja pysyä pelissä mukana loppuun saakka. Mahdollisuuksia ja vaatimuksia on paljon, mutta jokaiseen ei voi tarttua. On löydettävä ne kortit, joihin luottaa ja panostaa.

Jokaisella panostuskierroksella on mahdollista vaikuttaa pelin kulkuun merkittävästi. Yllä kuvattu pelitaktiikka varmistaa, että lähdet pöydästä voittajana ja että pelit jatkuvat pitkään.

Kirjoittaja Ulla Heinonen on Gaia Consultingin toimitusjohtaja. Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran Bonfire:ssa.