Takaisin 11.1.2018

Ympäristövaikutusten arviointi on strateginen investointien ja elinvoiman työkalu

Teollinen investointi tai rakennushanke hyötyy monella tavoin yhteisön hyväksynnästä. Alue, jolla hanke toteutetaan, puolestaan hyötyy sinne sijoittuvista investoinneista ja työpaikoista. Puhutaan sosiaalisesta toimiluvasta, joka tuottaa kaikille osapuolille hyvinvointia ja rakentaa pysyvän yhteistyöverkoston.

Tämä toimilupa voidaan rakentaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla. Lainsäädäntö vaatii, että laajojen hankkeiden vaikutuksia ihmisille ja ympäristölle arvioidaan riittävällä tasolla ja että eri osapuolia kuullaan prosessin aikana. YVA-menettelyä johtavan viranomaisen tehtävänä on varmistaa lain mukainen taso ja kuulemismenettely. Sosiaalisen median aikana tämä ei välttämättä riitä luomaan yhteisössä luottamusta hanketta ja sen taustalla olevaa toimijaa kohtaan.

Gaia on asiakkaidensa kanssa rakentanut YVA-prosessista lisäarvoa tuovan liiketoiminnan kehittämisprosessin. Uusi lainsäädäntö luo erinomaiset mahdollisuudet yhdistää menettelyä kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun ja hyödyntää ennakkotapaamisia viranomaisten kanssa. Investoivalle yritykselle YVA-menettely tuo työkalun suunnitteluun, kun eri toteutusvaihtoehtoja tarkastellaan myös liiketoiminnan lähtökohdista. Aikaa prosessiin kuluu keskiarvoa vähemmän, kun eri osapuolten yhteistyötä fasilitoidaan ja motivoidaan.

Juuri nyt Gaia on Suomessa mukana esimerkiksi Vaasaan suunnitellun GigaVaasa-tehdasalueen sekä Latitude 66 Cobolt -yhtiön Kuusamoon ja Posiolle suunnittelemien kobolttikaivosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen suunnittelussa.

Lainsäädännössä on määritelty hankkeet, joista on aina tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. YVAan saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

Vaasassa YVA-ohjelman on toteuttanut sijoittajia houkuttelevan seudun kehittämisyhtiö. Ohjelman toteuttanut Gaia on tarkastellut hanketta, jossa Vaasan seudulle sijoittuu litiumioniakkuja valmistavien akkutehtaiden kokonaisuus. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, kuinka tehtaiden ympäristövaikutukset tullaan myöhemmässä varsinaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioimaan, joten se voidaan toteuttaa jo ennen investointien varmistumista.

Hanke on valmisteltu yhteistyössä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan, yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen muiden viranomaisten kanssa. Gaia on toteuttanut myös akkutehdastoimintojen edellyttämän T/Kem-kaavamerkinnän mukaisen turvallisuusselvityksen.

”Suurteollisuusalueelle toteutettu YVA-ohjelma asettaa puitteet tuleville hankkeille ja auttaa varmistamaan, että laitoksen toiminta voi olla todennetusti kestävää”, toteaa Mari Saario Gaiasta.

YVA-ohjelmatyö on toteutettu tehokkaasti rinnakkain kaavan valmistelun ja siihen liittyvien turvallisuusselvitysten kanssa. Prosessissa kaikki tiedot on koottu ja hyödynnetty yhdessä, ja viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedonkulku on koordinoitu.

”Ympäristövaikutusten arviointi nähdään liian usein pelkkänä pakkopullana, jossa pyritään pelkästään yksipuolisesti osoittamaan kuinka pieniä hankkeen odotetut ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ovat. YVA ei kuitenkaan ole uhka vaan mahdollisuus. Se on ennen kaikkea tehokas tapa tehdä rakentavaa sidosryhmäviestintää ja etsiä monipuolisia tapoja parantaa suunnitelmia, löytää eri osapuolten yhteisiä hyötyjä ja aikaansaada uutta alueellista yhteistyötä”, Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne sanoo.

Rinteen mukaan GigaVaasa-hankkeella sekä Kuusamon ja Posion kobolttikaivoshankkeilla on paljon yhteistä. Ennen kaikkea niitä yhdistää se, että ne ovat liittyvät akkuteollisuuteen ja sähköautoiluun – ja ovat siten osa suurta mullistusta, joka tulee jo lähivuosina uudistamaan tapamme liikkua. Yhteistä hankkeille on myös se, että niiden toteutuminen edellyttää eri osapuolten kuuntelemista ja tavoitteiden yhteensovittamista.

”Hankkeissa, joilla on merkittäviä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, sidosryhmien huolien ymmärtäminen on olennaista. Erityisen tärkeää tämä on kaivoshankkeissa. Riittävän ajoissa aloitettu, järkevästi jaksotettu ja oikea-aikainen YVA on osa eri osapuolten intressien yhteensovittamista ja tukee sitä, etteivät kaivoshankkeet vaikuta muiden elinkeinojen toimintaedellytyksiin.”

”Suurteollisuusalueelle toteutettu YVA-ohjelma asettaa puitteet tuleville hankkeille ja auttaa varmistamaan, että laitoksen toiminta voi olla todennetusti kestävää.”

Lisätietoja

  • Pasi Rinne, Hallituksen puheenjohtaja & Mari Saario, Liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting Oy, etunimi.sukunimi@gaia.fi