Takaisin 14.9.2017

Vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa

Helsingin Sanomat julkaisi 14.9. mielipidekirjoituksen, jonka kirjoittajana on Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne.

Sari Kuvaja kiinnitti huomiota tärkeään aiheeseen kirjoittaessaan ympäristöarvojen kasvaneesta painoarvosta yritysten toiminnassa (HS 6.9.). Hän painotti kuitenkin liikaa raportoinnin roolia. Vastuulliset yritykset ovat kannattavia, kasvavat ja ovat kiinnostavia asiakkaiden ja rahoittajien mielestä.

Vastuullinen liiketoiminta on yritysten jokapäiväisiä valintoja, johtamista ja palkitsemista, toimittajaketjun hallintaa, tutkimusta ja tuotekehitystä, strategista päätöksentekoa sekä rahoitus- ja taloussuunnittelua. Nyt vastuullisuuteen ohjaavat lainsäädännön ja uudenlaisten raportointivaatimusten sijaan kuluttajien kiinnostukset, digitalisaatio ja rahoittajien vaatimukset.

Vihertyvät kuluttajavalinnat ovat globaali ilmiö, sillä ilmastonmuutos sekä puhtaan veden, ruuan ja energian tarve vaikuttavat miljardien ihmisten arkipäivään. Digitalisaation ansiosta markkinoille tulee turvallisempia, vähemmän saastuttavia ja asiakkaiden elämää helpottavia palveluja ja tuotteita.

Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt edellyttävät pitkäjänteistä toimintaa. UPM:n menestys on tästä oiva esimerkki. Yhtiö on noussut alansa johtajaksi hallitsemalla ympäristövaikutuksiaan sekä nostamalla esiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja panostamalla yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa tunnistamiseen.

Varsinkin teollisuusyrityksille materiaalitehokkuus ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ovat osa jatkuvaa kehitystyötä. Myös rahoitusalalla käynnissä oleva muutos muuttaa maailmaa. Sijoittajat tunnistavat ympäristön kannalta kestämättömään liiketoimintaan liittyvät riskit ja juuri nyt raha ohjautuukin aktiivisesti vastuullisuuteen. Tämä mahdollistaa entistä nopeamman teknologiakehityksen sekä uusien kestävään kehitykseen pohjautuvien liiketoimintamahdollisuuksien esiinnousun.

Yrityksiltä vaaditaan entistä suurempaa läpinäkyvyyttä. Raportointi ei kuitenkaan saa olla itseisarvo, vaan sen tulee ohjata yrityksiä kohti resurssien entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Vastuullisuus on riskien hallintaa, tehostamista sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Siksi vastuullinen liiketoiminta lisää kannattavuutta ja luo kasvua.

Lisätietoja

  • Pasi Rinne, Hallituksen puheenjohtaja, Gaia Consulting Oy, etunimi.sukunimi@gaia.fi