Takaisin 14.6.2013

Vaarallisten aineiden kuljetusten tietoja tarvitaan

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valmistelee vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) tilastoa. Gaia toteuttaa tiedonkeruun ja analyysin Trafin toimeksiannosta.

Tarkoituksena on selvittää Suomessa vuonna 2012 kuljetettujen vaarallisten aineiden määrät ja kuljetusreitit. Selvitys on osa vaarallisten aineiden kuljetusten seurantaa. Sen myötä voidaan varmistaa kuljetusten turvallisuus ja toimivuus sekä kehittää alan toimintaa. Selvitys on jatkoa liikenne- ja viestintäministeriön tekemille viisivuotisselvityksille (1987, 1992, 1997, 2002 ja 2007).

Tiedot kerätään tie-, rautatie-, meri- ja ilmakuljetuksista. Tiekuljetusten osalta tiedonkeruu on haastavinta, koska kattavaa listaa VAK-yritysten osalta ei ole. Tiedot on päätetty kerätä Suomessa teitse lähetetyistä vaarallisista aineista sekä ulkomailta vastaanotetuista vaarallisista aineista päällekkäisyyksien välttämiseksi. Kysely on jo lähetetty suoraan merkittävimmille VAK-lähettäjille sekä eri etujärjestöjen jäsenlistojen kautta alan yrityksille.

Jos yrityksenne lähettää vaarallisia aineita tiekuljetuksina tai vastaanottaa niitä ulkomailta, ettekä ole saaneet vielä kutsua kyselyyn, täytättehän tietonne viimeistään 12.8.2013 osoitteessa:

http://www.webropolsurveys.com/S/C6CE5126AB6114EB.par

Rautatie- ja ilmakuljetusten tiedot kerätään suoraan näitä kuljettavilta yrityksiltä ja merikuljetusten tiedot satamilta. Radioaktiivisten aineiden kuljetuksen tilastoinnista huolehtii erikseen Säteilyturvakeskus.

Trafin tavoitteena on kerätä jatkossa mahdollisimman ajantasaista ja kattavaa tietoa Suomen VAK-kuljetuksista, jotta Suomen VAK-strategiassa asetettuihin tavoitteisiin pystytään vastaamaan. Osana selvityshanketta Gaia valmistelee suosituksen tiedonkeruun ja tilastoinnin tehostamisesta jatkossa. Hanke valmistuu syksyllä 2013 ja tiedot julkaistaan Trafin julkaisusarjassa.

Lisätietoja:

  • Johtava asiantuntija Anna Kumpulainen, Gaia Consulting Oy, puh 041 545 8859