Takaisin 9.5.2011

Uusi tietoteos pureutuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ratkaisuihin

Vähähiilisyydestä on tulossa kannattavan taloudellisen toiminnan kulmakivi, kirjoittaa Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne tänään julkistetussa teoksessa.

Anne Virtasen ja Liisa Rohwederin toimittama tietoteos Ilmastonmuutos käytännössä (Gaudeamus 2011) julkistettiin tänään Helsingissä pidetyssä teemaseminaarissa. Teos on tietopaketti ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista ja käytännöistä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Siinä analysoidaan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen luontoon, yhteiskuntaan ja ihmisten elämään sekä minkälaisin keinoin politiikassa, kunnissa, yrityksissä ja kansalaisyhteiskunnassa on vastattu ilmastonmuutokseen.

Gaian hallituksen puheenjohtaja, ilmastopolitiikan kansainvälisesti arvostettu asiantuntija Pasi Rinne ja Gaian ilmastoasiantuntija Anna Kumpulainen ovat kirjoittaneet teokseen luvun ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja sen kannattavuudesta. Asiantuntijat tarjoavat tekstissään muun muassa etätyötä, liikematkailun vähentämistä ja energiatehokkuuden parantamista liike-elämän keinoiksi hillitä ilmastonmuutosta ja nostavat esiin saksalaisen Freiburgin kaupungin esimerkkinä kestävästä kaupunkisuunnittelusta.

”Ilmastonmuutosta on haastavaa mutta mahdollista hillitä. Vaikka ilmastonmuutoksen hillintä aiheuttaa kustannuksia, se tuo myös rahaa säästöinä sekä luo uutta liiketoimintaa ja taloudellisia mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen hillintä on syvällisesti muuttanut tapaa tarkastella organisaatioiden toimintaa”, Rinne kirjoittaa.

Lisätietoja:

  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, +41-79-472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi